Studiebijeenkomsten

De werkvergaderingen van WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Regelmatig vragen WEFIS-abonnees ons op welke manier de tweemaandelijkse WEFIS-vergaderingen te Oostende in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26 bijgewoond kunnen worden.  Met behulp van de contactpagina kunt u ons hierover inlichten. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens en de datum van de bijeenkomst waarop u uitgenodigd wilt worden op te geven. Na ontvangst van uw verzoek zal de secretaris u alle nodige informatie bezorgen.

De eerstvolgende WEFIS-vergadering vindt plaats op zaterdag 10 november 2018 om 14.00 uur in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26.

Agenda

 • Verwelkoming door de voorzitter
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Mededelingen van het bestuur
 • Bespreking nomenclatuur van de erschillende stempels
 • Bespreking WEFIS studie 158 – De Postgeschiedenis van Plassendaele
 • Voorbereiding WEFIS studie 159 – De Roulette- en diamantstempel
 • Voordracht “De briefwisseling van Groot-Brittannië naar het vaste land (1793-1806) door Willy Vande Wiele” – DEEL 2
 • Bespreking van nieuwe aanwinsten…
 • Nieuwe artikels voor het magazine
 • De website
 • Varia