Studiebijeenkomsten

De werkvergaderingen van WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Regelmatig vragen WEFIS-abonnees ons op welke manier de tweemaandelijkse WEFIS-vergaderingen in Oostende in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26 bijgewoond kunnen worden.  Met behulp van de contactpagina kunt u ons hierover inlichten. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens en de datum van de bijeenkomst waarop u uitgenodigd wilt worden op te geven. Na ontvangst van uw verzoek zal de secretaris u alle nodige informatie bezorgen.

De eerstvolgende WEFIS-vergadering vindt plaats op zaterdag 18 januari 2020 om 14.00 uur in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26.

Agenda

 • Verwelkoming door de voorzitter
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Mededelingen van het bestuur
 • Bespreking WEFIS studie 163 – De Postgeschiedenis van Zedelgem door Georges Smessaert en Guy Depauw
 • Laatste aanvullingen WEFIS studie 164 – De internering van Belgische militairen in Nederland (1914-1918) door Joe Goes
 • Voordracht door Luc Selis over
  de post- en telegraafdiensten in Onbezet België (1914-1918)

 • Voorbereiding van het Jubileumjaar 50 jaar WEFIS in 2020
 • Bespreking van nieuwe aanwinsten…
 • Nieuwe artikels voor het magazine…
 • De website
 • Varia