Studiebijeenkomsten

De werkvergaderingen van de koninklijke maatschappij WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Regelmatig vragen WEFIS-abonnees ons op welke manier de tweemaandelijkse WEFIS-vergaderingen in Oostende bijgewoond kunnen worden.  Met behulp van de contactpagina kunt u ons hierover inlichten. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens en de datum van de bijeenkomst waarop u uitgenodigd wilt worden op te geven. Na ontvangst van uw verzoek zal de secretaris u alle nodige informatie bezorgen.

De eerstvolgende WEFIS-vergadering vindt plaats op zaterdag 22 juni 2024 om 14:00 uur in de salons van de Koninklijke Cercle Cœcilia, Sint Sebastiaanstraat 26 in 8400 Oostende.

Onder voorbehoud:

14 september 2024 // 16 november 2024

Agenda 22.06.2024

 • Verwelkoming door de voorzitter
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Mededelingen van het bestuur
 • Bespreking WEFIS-studie 180 – OOSTENDE – Postale (r)evolutie – begin 21e eeuw door Joe Goes
 • Voorbereiding WEFIS-studie 181 – De telegraafkantoren van de Dienst Bruggen en Wegen in Vlaanderen door Luc Selis
 • Voorbereiding WEFIS-studie 182
 • Willy VANDEWIELE zal een spreekbeurt geven over zijn verzameling ‘Buitenlandse briefwisseling naar Gent’
 • Bespreking mogelijke onderwerpen voor nieuwe studies
 • Nieuwe studies en artikels voor het magazine…
 • De website
 • Bespreking van nieuwe aanwinsten…
 • Varia