Studiebijeenkomsten

De werkvergaderingen van WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Regelmatig vragen WEFIS-abonnees ons op welke manier de tweemaandelijkse WEFIS-vergaderingen te Oostende in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26 bijgewoond kunnen worden.  Met behulp van de contactpagina kunt u ons hierover inlichten. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens en de datum van de bijeenkomst waarop u uitgenodigd wilt worden op te geven. Na ontvangst van uw verzoek zal de secretaris u alle nodige informatie bezorgen.

De eerstvolgende WEFIS-vergadering vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 om 14.00 uur in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26.

Agenda

 • Verwelkoming door de voorzitter
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Mededelingen van het bestuur
 • Voorbereiding WEFIS studie 160 – Private Spoorlijnen 1879 – WO I door Joe Goes
 • Voorbereiding WEFIS studie 161 – Over dienstbriefkaarten en dienstzegels en aanverwanten bij de spoorwegen door Benny Blontrock
 • VOORDRACHT
  L’Ecole de Tanneurs door Arille Tassin
 • VOORDRACHT
  De Postgeschiedenis van de Kanaaleilanden ‘Les boîtes mobiles of moveable boxes’ door Luc Content
 • Bespreking van nieuwe aanwinsten…
 • Nieuwe artikels voor het magazine
 • De website
 • Varia