Studiebijeenkomsten

De werkvergaderingen van WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Regelmatig vragen WEFIS-abonnees ons op welke manier de tweemaandelijkse WEFIS-vergaderingen in Oostende in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26 bijgewoond kunnen worden.  Met behulp van de contactpagina kunt u ons hierover inlichten. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens en de datum van de bijeenkomst waarop u uitgenodigd wilt worden op te geven. Na ontvangst van uw verzoek zal de secretaris u alle nodige informatie bezorgen.

De eerstvolgende WEFIS-vergadering vindt plaats op zaterdag 15 januari 2022 om 14.00 uur in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26.

Agenda

 • Verwelkoming door de voorzitter
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Goedkeuring kasverslag 2021
 • Mededelingen van het bestuur
 • Bespreking WEFIS-studie 171 – Het gebruik van plaatsnamen in het niet bezette deel van België tijdens WO I door Arille Tassin
 • Voorbereiding WEFIS-studie 172 – 69 Instructies voor het gebruik van de poststempels in ‘België’ 1789-1845 A. Hochsteyn door Robert Lisabeth
 • Voorbereiding WEFIS-studie 173 – De post via de Nederlandse consul Kuyck door Jacques Hemelaers
 • Voorbereiding van de Jubileumviering
 • Bespreking van nieuwe aanwinsten…
 • Nieuwe studies en artikels voor het magazine…
 • De website
 • Varia