Studiebijeenkomsten

De werkvergaderingen van de koninklijke maatschappij WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Regelmatig vragen WEFIS-abonnees ons op welke manier de tweemaandelijkse WEFIS-vergaderingen in Oostende bijgewoond kunnen worden.  Met behulp van de contactpagina kunt u ons hierover inlichten. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens en de datum van de bijeenkomst waarop u uitgenodigd wilt worden op te geven. Na ontvangst van uw verzoek zal de secretaris u alle nodige informatie bezorgen.

De eerstvolgende WEFIS-vergadering vindt plaats op zaterdag 16 september 2023 om 14:00 uur in DE GROTE POST in Oostende, Henry Serruyslaan 18.

Agenda – 16.09.2023

  • Verwelkoming door de voorzitter
  • Goedkeuring verslag vorige vergadering
  • Mededelingen van het bestuur
  • Bespreking WEFIS-studie 177 – De afhaaldienst van de NMBS in de 50er jaren door Hendrik Viaene
  • Voorbereiding WEFIS-studie 178 – De spoorweglijn ‘Brugge-Eeklo-Gent’ door Roland Gevaert
  • Voorbereiding WEFIS-studie 179 – OOSTENDE – Postale (r)evolutie – begin 21e eeuw door Joe Goes
  • Bespreking van nieuwe aanwinsten…
  • Nieuwe studies en artikels voor het magazine…
  • De website
  • Varia