Overzicht inhoud magazines

Hierna vindt u een overzicht opgemaakt door de heren Robert Leroy, Luc Content en Arille Tassin van alle onderwerpen die tot op vandaag verschenen zijn in de WEFIS-magazines.

Deze praktische handleiding zal de lezer in staat stellen, in een oogwenk, zijn weg te vinden in het WEFIS-labyrint. En een labyrint mag het wel genoemd worden als men ziet welke indrukwekkende hoeveelheid en verscheidenheid aan postale bijdragen en postgeschiedenis die WEFIS doorheen de jaren op zijn actief heeft geplaatst. Deze bibliografie is meteen een getrouwe weergave van de geschiedenis, die deze West-Vlaamse Studiekring zelf heeft geschreven.
U kan snel zoeken door Ctrl + F in te duwen en vervolgens uw zoekterm in te geven.

MAGAZINES

Code Auteur Titel Pagina’s Uitgifte Aanvullingen
M1 Van de Catsyne M. België 1849-1864, de vier lijnenstempels van Brugge 5/11 1984/85 nr. 1 1984/85
nr. 2 – p.33
M1 Goes J. Hulpmiddeltje bij de stempelstudie 12/13 1984/85 nr. 1
M1 Penoog O. Verloren hoop-frankeringen 15/16 1984/85 nr. 1
M1 Dusauchoit R. De postmerken van Waasten-Warneton 20/29 1984/85 nr. 2
M1 Dusauchoit R. Marcofilie, een boeiende wereld in beeld 30/32 1984/85 nr. 2
M1 Lisabeth R. & Zonnekein D. De post in Bredene 36/44 1984/85 nr. 3
M1 Van de Catsyne M. 1914-1918 onbezet België de werking van het overdraagkantoor Kemmel in februari-maart 1916 45/50 1984/85 nr. 3
M1 Dusauchoit R. De postmerken van Zarren en Zarren-Werken 53/60 1984/85 nr. 4
M1 Van de Veire H. Het stempeltype van 1910: een zeer speciaal geval 61/62 1984/85 nr. 4
M1 Dusauchoit R. Het raadselachtige E10-type in West-Vlaanderen 63/66 1984/85 nr. 4
M1 Van de Catsyne M. Aanvulling van Pre-filatelistische postmerken van België door L. Herlant: Sint Niklaas en Roeselare 68 1984/85 nr. 4
M1 Van de Veire H. Postgeschiedenis van Uitkerke 71/75 1984/85 nr. 5
M1 Van de Catsyne M. lini: een ongewoon postmerk op een ongewone brief 77/85 1984/85 nr. 5
M2 Van de Veire H. De Postgeschiedenis van Pervijze 3/9 1985/86 nr. 1
M2 Addenda: Het stempeltype van 1910 10/11 1985/86 nr. 1 1985/86
nr. 2 – p.22
nr. 3 – p.41
nr. 4 – p.58
nr. 5 – p.75
M2 Van de Catsyne M. België enkelvoudige frankeringen met de 10 ct. van 1 januari 1866 12/14 1985/86 nr. 1
M2 Van de Catsyne M. Kemmel twee verschillende stempels uit februari-maart 1916? 15 1985/86 nr. 1
M2 Dusauchoit R. De postmerken van Klemskerke 18/21 1985/86 nr. 2
M2 Van de Veire H. Oostduinkerke een weekend vol met postgeschiedenis 23 1985/86 nr. 2
M2 Van de Catsyne M. België 1855-1856 Brusselse kleurafstempelingen uit de meteoorperiode 24/30 1985/86 nr. 2
M2 Dusauchoit R. De noodstempel 1919 van Brugge 31/32 1985/86 nr. 2
M2 Dusauchoit R. De overdaagse sterretjes van Damme 32 1985/86 nr. 2
M2 Leroy R. De postgeschiedenis van Leffinge 34/40 1985/86 nr. 3
M2 Major W. Postliggende brieven 42/43 1985/86 nr. 3
M2 Van de Catsyne M. Wie ziet de fout? (grenskantoren) 45/48 1985/86 nr. 3
M2 Van de Catsyne M. Postkantoren of prutskantoren?: Brugge1 48/49 1985/86 nr. 3
M2 Dusauchoit R. De postmerken van Damme 51/57 1985/86 nr. 4
M2 Dusauchoit R. 1 jaar Blankenbergh 57 1985/86 nr. 4
M2 Van de Catsyne M. Wie ziet de fout? (timbre insuffisant) 59/61 1985/86 nr. 4
M2 Van de Veire H. Het postkantoor van… Roeselare 62/64 1985/86 nr. 4
M2 Van de Veire H. Postgeschiedenis en de poststempels van Kerckhove 67/74 1985/86 nr. 5
M2 Addenda: De spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge 76/80 1985/86 nr. 5
M3 Dusauchoit R. De postmerken van Beveren-Roeselare 3/8 1986/87 nr. 1
M3 Van de Veire H. De rurale postdienst te Lombardsijde 9/12 1986/87 nr. 1
M3 Van de Catsyne M. Wie ziet de fouten? (étoile pleine van Parijs en vreemde stempels op Belgische zegels) 13/15 1986/87 nr. 1
M3 Van de Veire H. Postgeschiedenis en poststempels van Westende 18/27 1986/87 nr. 2
M3 Van de Catsyne M. De herkomst van de Brugse spoorwegstempels tot 1914 28/30 1986/87 nr. 2 1986/87
nr. 3 – p.34-37
nr. 4 – p.58-60
nr. 5 – p.74-78
M3 Addenda: Het stempeltype 1910 32 1986/87 nr. 2 1986/87
nr. 3 – p.48
M3 Dusauchoit R. Het verhaal van een merkwaardige brief(uit Harelbeke) 38/39 1986/87 nr. 3
M3 Van de Catsyne M. Strassburg 1913 de mobilisatie van het garnizoen door een vervalst telegram.
Het Gotische schrift en onze postgeschiedenis
40/42 1986/87 nr. 3
M3 Addenda: De spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge
Addenda: De postgeschiedenis van Mesen
Addenda: De postmerken van Beveren-Roeselare
43/48 1986/87 nr. 3
M3 Blontrock B. Poststempels van Bovekerke 50/53 1986/87 nr. 4
M3 Major W. Militaire post uit Rusland 54/57 1986/87 nr. 4
M3 Van de Catsyne M. Wie ziet de fout? (frankeermachines en gemengde frankeringen) 61/64 1986/87 nr. 4
M3 Major W. Poststempels en postgeschiedenis van Kachtem 66/73 1986/87 nr. 5
M3 Van de Catsyne M. Dag van de postzegel 1987 opnieuw een blunderdag 79/80 1986/87 nr. 5
M4 Van de Veire H. Postgeschiedenis en poststempels van Ooigem 2/9 1987/88 nr. 1 1987/88
nr. 2 – p.18-23
M4 Van de Catsyne M. Fransen plunderen Mesen op Sacramentsdag in 1793 brieven met Ypres en Warneton 10/14 1987/88 nr. 1
M4 Addenda: Het stempeltype 1910 15 1987/88 nr. 1
M4 Goes J. Stempel 1 Roeselare 1-E-8800 24 1987/88 nr. 2
M4 Van de Catsyne M. Uitzonderlijke stempeltypes vóór november 1910 type E en type G 25/28 1987/88 nr. 2 1987/88
nr. 4 – p.50
M4 Van de Catsyne M. Addenda: De spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge 29/32 1987/88 nr. 2
M4 Dusauchoit R. Een duik in de wereld van de afstempelingen als de praktijk een loopje neemt met de theorie (onzuivere afstempelingen en andere fouten) 34/37 1987/88 nr. 3 1987/88
nr. 4 – p.62-64
M4 Rousseau J. De België-Belgique-stempels gebruikt in West-Vlaanderen in 1918-1919 38/43 1987/88 nr. 3
M4 Major W. Nog militaire post uit Rusland 44/45 1987/88 nr. 3
M4 Dusauchoit R. Westkapelle 1 jaar gescheiden 46 1987/88 nr. 3
M4 Van de Vel E. Stempelstudies G13 G14 en G15 van kantoren met sterstempel 51/61 1987/88 nr. 4
M4 Van de Catsyne M. Een epaulette-brief naar Frankrijk van 26 september 1849 68 1987/88 nr. 5
M4 Major W. De stempels in onbezet België 1914-1918 69/70 1987/88 nr. 5
M4 Van de Catsyne M. Bijfrankeringen van 30 c. op postwaardestukken van 1.20 F. (1954) in Kortrijk 1 tegelijk als ontwaarding van zegels 71/74 1987/88 nr. 5
M4 Leroy R. Voorjaarssolden (voorkeurtarief) 75 1987/88 nr. 5
M4 Goes J. Mechanische stempelmachine wordt nu ook gebruikt om betaald port aan te duiden 76 1987/88 nr. 5
M4 Van de Catsyne M. Addenda: Noodsituaties bij de post in Brugge tijdens de herstelperiode 1918-1919 (studie 47) 77/79 1987/88 nr. 5
M4 Goes J. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studies 46 en 48) 80 1987/88 nr. 5
M5 Van de Catsyne M. De evolutie van het begrip Rebut en de rebut-stempels van de postkantoren 5/10 1988/89 nr. 1 1988/89
nr. 4 – p.91-93
M5 Dusauchoit R. Postgeschiedenis van Roksem 11/13 1988/89 nr. 1
M5 Van de Catsyne M. Addenda: Bijfrankering van 30 ct. op postwaardestukken van 1.20 F. (1954) 15 1988/89 nr. 1
M5 WEFIS Fila-salon 88 – programmacatalogus 17/64 1988/89 nr. 2
M5 Van de Catsyne M. 1789 en onze hobby:
1. Een getuigenis uit Parijs negen dagen na de val van de Bastille
2. Poëtische dagtekeningen volgens de republikeinse kalender van Fabre dEglantine
3. De 9 Belgische departementen
70/71
83/84
en 93
100/102
1988/89
nr. 3
+nr. 4
+nr. 5
M5 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Beveren-aan-de-IJzer 72/76 1988/89 nr. 3
M5 Van de Catsyne M. Nieuwe bruggehoofden voor versnelde buitenlandse post 77/78 1988/89 nr. 3
M5 Goes J. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studies 46 en 48) 80 1988/89 nr. 3 1988/89
nr. 4 – p.96
nr. 5 – p.109
M5 Dusauchoit R. Postgeschiedenis en postmerken van Egem 85/90 1988/89 nr. 4
M5 Van de Catsyne M. Het Rode Kruis en Henri Dunant 94/95 1988/89 nr. 4
M5 Leroy R. Postzegelontwerp artistieke verbeelding?
Bespreking van themanummer Vlaanderen
99 1988/89 nr. 5
M5 Van de Veire H. Postgeschiedenis van Beerst 103/105 1988/89 nr. 5
M5 Van de Catsyne M. 1914-1918 onbezet België identiteitskaarten van de Belgische staatsspoorwegen uitgereikt te Poperinge en te Adinkerke 106/108 1988/89 nr. 5
M5 Van de Catsyne M. BCH-omslagen uit 1988 110/112 1988/89 nr. 5
M6 Van de Catsyne M. 1789 en onze hobby:
1. De Verklaring van de Rechten van de mens en de burger
2. Militaire stempels en brieven
5-7 en 29-31 1989/90
nr. 1
+nr. 2
M6 Uit de postrelaties België-Nederland:het extra port van 1 BEF voor de rechtstreekse verbinding in 1835-1836 8 1989/90 nr. 1
M6 Addenda: West-Vlaamse nevenstempels 1830-1914 (studie 50) 9/12 1989/90 nr. 1
M6 Van de Catsyne M. Doktershonoraria in postzegels betaald. Postzegels op doktersattesten 13 1989/90 nr. 1 1989/90
nr. 2 – p.32
M6 Van de Catsyne M. Addendum Een epaulettebrief naar Frankrijk 16 1989/90 nr. 1
M6 Van de Catsyne M. West-Vlaanderen oktober 1914 20/22 1989/90 nr. 2
M6 Dusauchoit R. Postgeschiedenis en postmerken van Bellegem 23/28 1989/90 nr. 2
M6 Van de Catsyne M. Een colombogram voor 1990 33 1989/90 nr. 3
M6 Ronsse W. De postgeschiedenis en de postmerken van Ingooigem 36/39 1989/90 nr. 3
M6 Van de Catsyne M. 1914-1918: de Belgische herkomst van veldpoststukken van Würtembergse militairen 40/44 1989/90 nr. 3
M6 Major W. Sluiswachterskantoren (Oostende) telegraaf 45/47 1989/90 nr. 3
M6 Goes J. Addenda: Plassendale (studie 49) 48 1989/90 nr. 3
M6 Dusauchoit R. Postgeschiedenis en postmerken van Bavikhove 55/59 1989/90 nr. 4
M6 Van der Linden James 1914-1918: de Oostenrijkers in Vlaanderen 60/63 1989/90 nr. 4
M6 Van de Catsyne M. Twee merkwaardige medaillonbrieven:de oudst gekende (21 oktober 1849) en de eerste met dubbel binnenlands port (23 oktober 1849) 64/66 1989/90 nr. 4
M6 Goes J. Addenda: Raddatumstempels van West-Vlaanderen (studies 46, 48 en 52) 67/68 1989/90 nr. 4 1989/90
nr. 5 – p.84
M6 Dusauchoit R. Postgeschiedenis en postmerken van Bikschote 72/74 1989/90 nr. 5
M6 Van de Catsyne M. België de bijgefrankeerde eerste kaartbrief voorloper van de kaartbrieven voor het buitenland (15.12.1882-30.06.1883) 75/76 1989/90 nr. 5
M6 Van de Catsyne M. 1938 het waarom van bedrukte tussenpanelen 77 1989/90 nr. 5
M6 Pollet E. Gebruik van afstempelingen met afbeelding van een briefomslag in West-Vlaanderen 78/83 1989/90 nr. 5
M7 Van de Veire H. Vervalsing van stempels via fotocopie 4/8 1990/91 nr. 1 1990/91
nr. 3 – p.48
M7 Addenda: West-Vlaamse nevenstempels 1830-1914 9/12 1990/91 nr. 1
M7 Pollet E. Addenda: Gebruik van afstempelingen met afbeelding van een briefomslag 13/14 1990/91 nr. 1
M7 Goes J. Postgeschiedenis Leffinge: “plaatsing eener nieuwe brievenbus” 1900-1906 15 1990/91 nr. 1
M7 Van de Veire H. De postgeschiedenis van Waarmaarde 20/23 1990/91 nr. 2
M7 Major W. De nieuwe postnummers in West-Vlaanderen 24/28 1990/91 nr. 2
M7 Dusauchoit R. Voorlopige balans van een overgangsperiode (nieuwe postnummers en kantoornamen) 29/30 1990/91 nr. 2
M7 Goes J. Addenda: Raddatumstempels van West-Vlaanderen (studies 46, 48 en 52) 31/32 1990/91 nr. 2
M7 Blontrock B. De postgeschiedenis van Bekegem 40/44 1990/91 nr. 3
M7 Addenda: Bavikhove
Addenda: De Nevenstempels Beerst
Addenda: De Brugse spoorwegstempels tot 1914
Addenda: De dubbele cirkelstempels spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge Oudenburg
45/47 1990/91 nr. 3
M7 Goes J. Frankeermachines in gebruik bij openbare diensten 49/50 1990/91 nr. 3
M7 Van de Catsyne M. Onbezet België: iconografie van oorlogsrelieken 51/53 1990/91 nr. 3
M7 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Houtave 66/69 1990/91 nr. 4
M7 Addenda: De enkele cirkelstempels van West-Vlaanderen & De postgeschiedenis van Jabbeke 69/70 1990/91 nr. 4
M7 Van de Catsyne M. Een onderrichtend woordje van een distributeur: over Chargé doffice 71 1990/91 nr. 4
M7 Van de Catsyne M. België 1990: binnenlandse drukwerken en aangetekende brieven 72/75 1990/91 nr. 4
M7 Van de Veire H. Postgeschiedenis van Zerkegem 85/88 1990/91 nr. 5
M7 Dusauchoit R. De werking van het postkantoor Ieper in 1878 89/91 1990/91 nr. 5
M7 Addenda: De geschiedenis van de lijn 76 Poperinge-Adinkerke-De Panne
Addenda: De Spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge
Addenda: De Postgeschiedenis van Mesen
92/94 1990/91 nr. 5
M8 Dusauchoit R. Postgeschiedenis en postmerken van Geluveld 2/10 1991/92 nr. 1
M8 Goes J. Mechanische stempels in West-Vlaanderen 12/14 1991/92 nr. 1
M8 Dusauchoit R.Van der Linden J.Van de Catsyne M. Mühlhausen posthalte van Thurn en Taxis (of grenskantoor) 15/16 1991/92 nr. 1 1991/92
nr. 2 – p.24-26+ bijlage
M8 Van de Veire H. In memoriam John Brys 18 1991/92 nr. 2
M8 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Lapscheure 20/24 1991/92 nr. 2
M8 Major W. Addenda: De postgeschiedenis van Jabbeke (studie 56) 27/31 1991/92 nr. 2
M8 Addenda: De postgeschiedenis van Roeselare (studie 58)
Addenda: De postcode 1990 in West-Vlaanderen (studie 57)
39/40 1991/92 nr. 3
M8 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Gijverinkhove 41/43 1991/92 nr. 3
M8 De Meester E. Het wel en wee van het 9e Duits Reservekorps tijdens WO I 44/53 1991/92 nr. 3
M8 Goes J. Postmechanisatie in West-Vlaanderen 57/60 1991/92 nr. 4
M8 Dusauchoit R. Postgeschiedenis van Izenberge 61/65 1991/92 nr. 4
M8 Pollet E. Port betaald: stempelvlaggen en hun gebruik in West-Vlaanderen 66/68 1991/92 nr. 4 1991/92
nr. 5 – p.83-85
M8 Van de Veire H. Postgeschiedenis van Houtave 75/78 1991/92 nr. 5
M8 Goes J. De nieuwe raddatumstempels in West-Vlaanderen 79/82 1991/92 nr. 5
M8 Goes J. Geschrapte stempels West-Vlaanderen van 2 oktober 1990 tot 10 april 1991 86/87 1991/92 nr. 5
M9 De Meester E. Oprichting tweede Duitse 4de leger tijdens de Grote Oorlog 3/10 1992/93 nr. 1 1992/93
nr. 2 – p.28-33
M9 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Nieuwkapelle 11/14 1992/93 nr. 1
M9 Addenda: De dubbele cirkelstempels
Addenda: De Nevenstempels Bavikhove
Addenda: Port betaald
Addenda: De Belgische luchtpostaandudingen
15/16 1992/93 nr. 1
M9 Goes J. De Postgeschiedenis van Snaaskerke 19/27 1992/93 nr. 2
M9 Addenda: Port betaald
Addenda: Lijn 76 Poperinge-Adinkerke-De Panne
Addenda: De Belgische luchtpostaanduidingen
Addenda: De spoorwegstempels van Roeselare
Addenda: De spoorlijn Lichtervelde-Veurne
40/43 1992/93 nr. 3
M9 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Westouter 44/48 1992/93 nr. 3
M9 Goes J. Mechanische stempels met plaatsverwisseling van vlag en datumstempel 49 1992/93 nr. 3
M9 Van de Veire H. De figuur van Willy Balasse 53/55 1992/93 nr. 4
M9 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Krombeke 56/61 1992/93 nr. 4
M9 Dusauchoit R. & Goes J. 38 (bestellers)halten in West-Vlaanderen gesneuveld 62/64 1992/93 nr. 4
M9 Addenda: De spoorlijn Lichtervelde-Veurne 64 1992/93 nr. 4
M9 Addenda: Postgeschiedenis van Snaaskerke 64 1992/93 nr. 4
M9 Blankenberge 2 tijdelijk dicht 65 1992/93 nr. 4
M9 Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen
Addenda: De Nevenstempels
Addenda: De Postgeschiedenis van Roeselare
Addenda: De Belgische luchtpostaanduidingen
Addenda: De spoorlijn Lichtervelde-Veurne
Addenda: De Belgische Marinepost na WO II
70/76 1992/93 nr. 5
M9 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Oeselgem 77/81 1992/93 nr. 5
M10 Van de Veire H. De perikelen van een rurale bode per trein 5/6 1993/94 nr. 1
M10 Addenda: Nevenstempels
Addenda: De postgeschiedenis van Roeselare
7/8 1993/94 nr. 1
M10 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Oeren 8/16 1993/94 nr. 1
M10 Addenda: De geschiedenis van de telegraafkantoren van Oostende 20 1993/94 nr. 2
M10 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Hoogstade 20/26 1993/94 nr. 2
M10 Dusauchoit R. Afstempelen in t blinde weg (slechte en onduidelijke postmerken) 26/28 1993/94 nr. 2
M10 Major W. Het versturen naar vreemde landen van postwissels per vliegtuig 29/32 1993/94 nr. 2
M10 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Lapscheure 35/41 1993/94 nr. 3
M10 Dusauchoit R. Het frankeermerk Port betaald 43/45 1993/94 nr. 3 1993/94
nr. 4 – p.60
M10 Addenda: West-Vlaamse mechanische stempels West-Vlaamse frankeerstempels in gebruik bij de Posterijen
Addenda: De Belgische Marinepost na WO II
Addenda: De Postmechanisatie in West-Vlaanderen
45/47 1993/94 nr. 3 1993/94
nr. 5 – p.80-81
M10 Goes J. De Postgeschiedenis van Mariakerke 50/59 1993/94 nr. 4
M10 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Dikkebus 64/68 1993/94 nr. 5
M10 Goes J. Collivervoer in België 69/74 1993/94 nr. 5
M10 Major W. De Belgische duplexstempels 75/78 1993/94 nr. 5
M10 Relais de Loo 79 1993/94 nr. 5
M11 Major W. De sluiswachterskantoren in West-Vlaanderen (telegraafdiensten) 11/13 1994/95 nr. 1
M11 Dusauchoit R. Vijftig West-Vlaamse postkantoren voor de bijl (waaronder postagentschappen) 14 1994/95 nr. 1
M11 Dusauchoit R. Twee van de drie West-Vlaamse X-en zijn verdwenen (Brugge X Kortrijk X Oostende X) 15/16 1994/95 nr. 1
M11 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Bossuit 19/24 1994/95 nr. 2
M11 Goes J. Oostende X (Station): van bijkantoor tot sorteerkantoor 25/33 1994/95 nr. 2
M11 Goes J. Voorstel typentafel voor de Belgische spoorwegstempels 36-39 1994/95 nr. 3
M11 Van Roye H. De Republikeinse kalender 40/44 1994/95 nr. 3
M11 De post opgelicht in 1851 45 1994/95 nr. 3
M11 Van Roye H. Smokkelpost tijdens WO I 46 1994/95 nr. 3 1994/95
nr. 4 – p.56-63
M11 Dusauchoit R. Feldpost te Loppem (Brugge) (foto) 47 1994/95 nr. 3
M11 Addenda: Postgeschiedenis van Gistel 48/49 1994/95 nr. 3
M11 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Sint-Baafs-Vijve 51/54 1994/95 nr. 4
M11 Vichte geschrapte publicitaire stempel 63 1994/95 nr. 4
M11 Addenda: De Belgische Marinepost na WO II 64 1994/95 nr. 4
M11 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Schore 67/69 1994/95 nr. 5
M11 Goes J. Gevolgen van de postale reorganisatie (nieuwe benamingen en stempels) 73/75 1994/95 nr. 5
M11 Buurtspoorwegstempel: Vicinal/ Thielt-Aeltre 76 1994/95 nr. 5
M12 Addenda: Nevenstempels
Addenda: De stempeltypes van West-Vlaanderen
Addenda: West-Vlaamse frankeerstempels
3/4 1995/96 nr. 1 1995/96
nr. 2 – p.39-40
nr. 4 – p.86
M12 Van Roye H. Belgische militaire formaties tijdens WO I 5/9 1995/96 nr. 1
M12 Van de Veire H. Postale organisatie Brugge 1845 10/11 1995/96 nr. 1
M12 Goes J. Binnenlandse posttarieven 1815-1995 12/21 1995/96 nr. 1
M12 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Mannekensvere 23/26 1995/96 nr. 2
M12 Dusauchoit R. Messagiers verdringen veldwachters de bestuurlijke briefwisseling in 1804 herschreven 27/30 1995/96 nr. 2
M12 Dusauchoit R. Bloot te verzenden (postcolli) 32 1995/96 nr. 2
M12 Wie weet er meer over? (Doktershonoraria in postzegels betaald) 35 1995/96 nr. 2
M12 Dusauchoit R. Oostende-Ieper via Le Touquet (in 1919) 36/38 1995/96 nr. 2
M12 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Ramskapelle-Nieuwpoort 43/46 1995/96 nr. 3
M12 Major W. De telefoondienst te Oostende 47/51 1995/96 nr. 3
M12 Dusauchoit R. Postadministrateur smeekt om een réverbère (Brugge 1792) 52/53 1995/96 nr. 3
M12 Van Roye H. Stijn Streuvels en de filatelie 54/58 1995/96 nr. 3
M12 Lisabeth R. Oorlog en postverkeer (WO I & WO II) 59/60 1995/96 nr. 3
M12 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Reninge 68/76 1995/96 nr. 4
M12 Van de Veire H. Perikelen met brievenbussen te Blankenberge 1949-1971 78/83 1995/96 nr. 4
M73 In memoriam Norbert Vervaet 3 1996
M73 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Eggewaartskapelle 4/8 1996
M73 Dusauchoit R. Een zeldzaam trio… (Kortrijk) 8 1996
M73 Dusauchoit R. Anomalieën in het Kortrijks postkantoor (in 1919) 9 1996
M73 Dusauchoit R. Tijdelijke bewaring 10/11 1996
M73 Dusauchoit R. Messagiers en boden op de vingers getikt 12/13 1996
M73 Goes J. Raddatumstempels Kortrijk 1 – 1ste afdeling 14/15 1996
M73 Goes J. 7 haltes houden stand in West-Vlaanderen 16/18 1996
M73 Kemmel en Wijtschate afgeschaft 19 1996
M73 Knokke-Heist… nieuwe stempels 19 1996
M73 Goes J. Belgische Marinepost na WO II 20/21 1996
M73 Addenda: Postgeschiedenis van Roeselare (studie 58) 21 1996
M73 Dusauchoit R. Wie weet beter? 69 1996
M73 Dusauchoit R. Eindelijk! 70 1996
M74 Addenda: De spoorlijnen Brugge-Blankenberge-Heist, Brugge-Blankenberge-Zeebrugge-Heist-Knokke, Brugge-Zeebrugge-Heist, Brugge-Knokke, Brugge-Zeebrugge en haar postmerken (studie 72) 72/73 1996
M74 Van Roye H. Addenda: De Postgeschiedenis van Hoogstade (magazine 10) 73 1996
M74 Goes J. Nummerstempels op kwijtschriften 74/78 1996
M74 De Postgeschiedenis van … 79 1996
M74 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Vinkem 80/85 1996
M75 Dusauchoit R. Een brief aan de keizer-koning: een Veurnse klacht over discriminerende posttarieven (in 1789) 86/88 1997
M75 In memoriam Roger Debyser 88 1997
M75 Goes J. Nieuwe start voor het grenskantoor Oostende 89/94 1997
M75 Addenda: De spoorwegkantoren van Oostende en hun stempels (studie 63) 95 1997
M75 Addenda: De spoorlijnen Brugge-Blankenberge-Heist-Knokke, Brugge-Zeebrugge-Heist, Brugge-Knokke, Brugge-Zeebrugge en haar postmerken (studie 72) 96 1997
M75 Addenda: De spoorlijn Lichtervelde-Veurne en haar postmerken studie 61) 96 1997
M75 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Nieuwmunster 97/102 1997
M75 Dusauchoit R. Van Republikeinse naar Gregoriaanse kalender 103/104 1997
M75 Goes J. Nieuw postkantoor te Middelkerke 105 1997
M76 Dusauchoit R. Middelkerke op spoorwegzegel 107 1997
M76 Dusauchoit R. Kiezen tussen 5 Beverens 108/109 1997
M76 Goes J. Militaire post van en naar Bosnië-Herzegowina 110/112 1997
M76 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Woesten 113/119 1997
M76 Lisabeth R. Een ongewoon gebruik van de diamantstempel 120 1997
M76 Addenda: De spoorlijn Lichtervelde-Veurne en haar postmerken (studie 61) 121 1997
M76 Addenda: West-Vlaamse nevenstempels (studie 50) 122/125 1997
M77 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Zillebeke 1/6 1997
M77 Dusauchoit R. Het postbusletterprobleem van Zuidschote 7 1997
M77 Dusauchoit R. De P van Zandvoorde (Ieper) 8/9 1997
M77 Dusauchoit R. De W van Booitshoeke 10 1997
M77 Dusauchoit R. Hondenpost van Blankenberge naar Brugge 11/12 1997
M77 In memoriam Antoine Baert 12 1997
M77 Addenda: West-Vlaamse Nevenstempels 1830-1914 (studie 50) 13/16 1997
M78 Dusauchoit R. Briefport na 150 jaar ongewijzigd (?!) 2/3 1997
M78 Lisabeth R. Montenez-zegels 3 1997
M78 Dusauchoit R. Brief aan een “dode” (nevenstempels) 4/5 1997
M78 Dusauchoit R. Een lange en lastige weg… De Nederlandstalige stempels in West-Vlaanderen 6/8 1997
M79 Dusauchoit R. Oprichting van een paardenpost te Veurne in 1789 1 1998
M79 Dusauchoit R. Oprichting van een paardenpost te Veurne in 1789 1 1998
M79 Dusauchoit R. Mobilisatie in 1848 2 1998
M79 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Hollebeke en Voormezele 3/11 1998
M79 Erratum Vijfde Lustrumnummerartikel De Kusttram 11 1998
M79 Van Roye H. Hulp aan oudstrijders 1914-1918 12/13 1998
M79 Leroy R. India-België in 94 dagen 14/16 1998
M79 Addenda: De stempeltypes in West-Vlaanderen 1829-1864 (studie 67) 17/19 1998
M80 In memoriam Dr. Hugo Van de Veire binnenkaft 1998
M80 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Veldegem 1/7 1998
M80 Dusauchoit R. De 17 veroordeelden (17 West-Vlaamse postkantoren verdwijnen) 8/9 1998
M80 Van de Veire H. Verliefd zijn op … 9 1998
M80 Ben jij een tennisfan? 10 1998
M80 Goes J. Servipost 11/13 1998
M80 Addenda: De geschiedenis van Lijn 10: Poperinge-Adinkerke-De Panne: de 26 jaren van het ‘Strooien lijntje’ of het ‘Poperingsje’ (studie 36) 14/17 1998
M80 Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen Tome I: A-G (studie 46) 18 1998
M80 Addenda: De telefoondienst in Oostende (studie 78) 19 1998
M81 Goes J. Het einde van de R.T.T. 1/5 1998
M81 Dusauchoit R. Postale curiosa 6/11 1998
M81 Major W. Luchtpostaanduidingen transitaanduiding O.A.T. (Onward Air Transmission) 12/19 1998
M81 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Otegem 20/24 1998
M82 Goes J. Censuurdienst in Duitsland kort na WO II 1/2 1999
M82 Dusauchoit R. Postale curiosa 2 1999
M82 Meulemans G. Briefwisseling van de leden van het korps ‘Les autos-canons-mitrailleuses’ tijdens WO I 3/9 1999
M82 Goes J. La poste française dans les départements réunis de la Belgique (1794-1814) 10 1999
M82 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Meetkerke 11/15 1999
M82 Type E19-2 van Oostvleteren 15 1999
M83 Jonsen D. Het postmerk ‘Assuré-Verzekerd’ 1/6 1999
M83 Dusauchoit R. Een attente postbediende… 6 1999
M83 Dusauchoit R. Smeekbede van Brugse paardenpostmeester (1830) 7/8 1999
M83 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Koolskamp 9/16 1999
M83 Dusauchoit R. Brievenpost uit het Middeleeuwse Brugge 16/17 1999
M83 Goes J. Roldatumstempels in West-Vlaanderen 17 1999
M83 Goes J. Onvoldoende gefrankeerde zendingen 18 1999
M83 Dusauchoit R. Een Brugse postbode vertelt 19 1999
M83 Lisabeth R. Uit de pionierstijd van de luchtvaart – Luchtpostverbindingen Brussel-Congo 19 1999
M83 Addenda: Luchtpostaanduidingen O.A.T (Onward Air Transmission) (magazine 81) 20/21 1999
M83 Nieuw Roeselare 2 21 1999
M83 Addenda: De verplichte taalvermelding en de censuur tijdens Wereldoorlog II (studie 81) 21 1999
M84 Dusauchoit R. Was Jan Breidel ooit een Brugse postbode? 1/3 1999
M84 In memoriam Dr. Jacques Stibbe 3 1999
M84 Dusauchoit R. Kroniekjes in ‘cursief’ Venelghem… 3 1999
M84 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Klerken 4/12 1999
M84 Van Roye H. Addenda: Het vroeger West-Vlaamse postkantoor Dottignies-Dottenijs (studie 83) 13/18 1999
M84 Dusauchoit R. Kroniekjes in ‘cursief’ Een marcofilistisch getint huwelijk… 18 1999
M84 Goes J. ‘Pays Bas par Lille’ of ‘Pays Bas par Dunkerque’ 19 1999
M85 Dusauchoit R. Addenda: De geschiedenis van Lijn 10: Poperinge-Adinkerke-De Panne: de 26 jaren van het ‘Strooien lijntje’ of het ‘ Poperingsje’ (studie 36) 1/3 1999
M85 Goes J. De postgeschiedenis van Lombardsijde 4/14 1999
M85 Dusauchoit R. Kroniekjes in ‘cursief’ Een post-wisselplaats te Houtave 14 1999
M85 Blontrock B. Overlevingsstrategie van een leger in oorlog (opeising van materialen tijdens WO I) 15/37 1999
M86 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Abele 1/9 2000
M86 Dusauchoit R. Kroniekjes in ‘cursief’ De of het stempel 9 2000
M86 Dusauchoit R. Kroniekjes in ‘cursief’ Van 1999 naar 2000 10/11 2000
M86 Postale sprokkels 11 2000
M86 Van de Veire H. Kroniekjes in ‘cursief’ Tcheliabinsk – 124 – Samara 12 2000
M86 Blontrock B. De vier jaren frontleven van Roger De Keyser (WO I onbezet gebied) 13/23 2000
M86 Dusauchoit R. Kroniekjes in ‘cursief’ Een gebroken kroon… 23 2000
M87 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Vladslo 1/5 2000
M87 Dusauchoit R. De ‘oude’ vliegen de deur uit… 6 2000
M87 Van de Veire H. Kroniekjes in ‘cursief’ Rebut/ Cholera 7 2000
M87 Jonsen D. Eigenaardigheid in datummidden van West-Vlaamse en andere treinpostkantoren van 1895 tot 1897 8/10 2000
M87 Dusauchoit R. Bibberen… 10 2000
M87 Dusauchoit R. Stempels met de langste adem… 11 2000
M88 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Le Bizet 1/4 2000
M88 Blontrock B. Mein Weg durch Flandern: Ulrich Nennhaus vertelt over zijn tocht door Vlaanderen gedurende vier jaar WO I 5/14 2000
M88 Goes J. Nieuwe mechanische stempels 15 2000
M89 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Nieuwkerke 1/8 2000
M89 Dusauchoit R. De 5 zonder postcode 9 2000 M92: p.11
M89 Dusauchoit R. Een West-Vlaamse ‘J’… (wijkbusletterstempel) 10 2000
M89 Dusauchoit R. Een meer dan gewone brief… met de P van Oostkerke (Brugge) 11 2000
M89 Dusauchoit R.- Addenda: De postgeschiedenis van Abele (magazine 86) 12 2000 M92: p.19
M89 Dusauchoit R. Addenda: De 3-sterren noodstempel in en van West-Vlaanderen (studie 88) 12 2000
M89 Goes J. Addenda: Het vroeger West-Vlaamse postkantoor Dottignies-Dottenijs (studie 83) titel “De ’twee’ van Dottignies” 13 2000
M90 Naamstempels 1/2 2001
M90 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Vlissegem 3/7 2001
M90 Dusauchoit R. De goodwill van de Post: onvoldoende gefrankeerd 8 2001
M90 Major W. De Belgische luchtpostaanduidingen de zeldzame leliestempel 9/14 2001
M90 Dusauchoit R. Curiosa: 2000 met enkele ‘O’… 15/16 2001
M90 Blontrock B. Is 16 een Belgisch record? (zwerfbrief) 17 2001
M90 Lisabeth R. Een militaire brief uit de Franse revolutie 18 2001
M90 Goes J. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse mechanische stempels (studies 76 en 77) 19/21 2001
M90 Dusauchoit R. Addenda: De Postgeschiedenis van Bavikhove (magazine 6) 22 2001
M91 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Aartrijke 1/10 2001
M91 Blontrock B. Met al dan niet zonnige groeten uit Parijs, Praag … (zwerfbrieven)(deel 1) 11/15 2001 M 92: p.12-14
M91 Dusauchoit R. Duivenhokken open en toe… 16/17 2001
M92 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Pollinkhove 1/10 2001
M92 Dusauchoit R. Lissewege door twee bediend 11 2001
M92 Blontrock B. Met al dan niet zonnige groeten uit Parijs, Praag … (zwerfbrieven)(deel 1) 12/14 2001
M92 Dusauchoit R. Een merkwaardig tijdsdocument (1894: Vlaamse taalstrijd) 15 2001
M92 Blontrock B. Waregem Koerse heet u welkom 16/17 2001
M92 Dusauchoit R. Uit de rariteitenkast… 17 2001
M92 Dusauchoit R. Nieuwe stempels 18 2001
M92 Dusauchoit R. Een 19 tekort 18 2001
M92 Dusauchoit R. Addenda: De 3-sterren noodstempel in en van West-Vlaanderen (studie 88) 19 2001
M93 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Snellegem 1/5 2001
M93 Rubriek van het ongewone – Deze is niet vals… 5 2001
M93 Goes J. West-Vlaamse mechanische afstempelingen 6 2001
M93 Rubriek van het ongewone – Linksboven in plaats van rechtsonder 6 2001
M93 Neyt F. Remailing (koerierdiensten) 7/15 2001
M93 Content L. Luik-Blankenberge-Maastricht in 45 dagen (zwerfbrief) 16 2001
M94 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Kaster 1/4 2002
M94 Goes J. Soldiers Mail 5 2002
M94 Dusauchoit R. Louter toeval? 5 2002
M94 Lisabeth R. Antrax 6 2002
M94 Dusauchoit R. Het gebruik van buitengewoon-zegels in West-Vlaanderen 7/17 2002
M94 Rubriek van het ongewone: Late stempels: Déboursé/Bruges 18 2002
M94 Geeft Oostenrijkse Post het goede voorbeeld? (automaten) 18 2002
M95 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Emelgem 1/9 2002
M95 De Zutter G. De postbusletter AU van Snellegem 10 2002
M95 Dusauchoit R. 227.691 brieven naar de snipperbak 10 2002
M95 Dusauchoit R. Toen er nog dag en nacht werd afgestempeld ook op zondag 11/14 2002
M95 Dusauchoit R. Rubriek van het ongewone: Relais de… op twee lijnen 14 2002
M95 Dusauchoit R. Rubriek van het ongewone: Op zoek naar Sainte Jean (zwerfbrief) 15 2002
M96 Dertig jaar filatelistische literatuur 1972-2002 1/29 2002
M97 De Clercq L. Brieven uit Aartrijke met postbusletter W 1 2002
M97 Rubriek van het ongewone: Eikels kastanjes en beukennootjes [opeising in WO I] 2 2002
M97 Dusauchoit R. Postgeschiedenis van Kooigem 3/11 2002
M97 Dusauchoit R. & Goes J. Duurzame stempel en/of spaarzame post? 12 2002
M97 De Clercq L. De landpost voor 1836 13/17 2002
M97 Goes J. Nummerstempels op kwijtschriften (Ieper)(aanvulling magazine 74) 18 2002
M97 Goes J. De Belgische Marinepost na WO II 18 2002
M97 Bruggeman Bernard Mijn naam is Bernard (St.-Bernard-Hemiksem) 19/20 2002
M97 Dusauchoit R. Luidt de filatelist straks de alarmklok? Zelfklevend vignet in opmars: 21 2002 M99: p.3
M101: p.10-11
M102: p.17
M103: p.12
M105: p.12
M107: p.24-25
M97 Dusauchoit R. Nieuwe vondsten of… 22 2002
M97 Dusauchoit R. & Goes J. Rubriek voor beginners: Van depot tot halte 23/24 2002
M97 Meulemans G. Addenda: Zesde lustrumnummer: Was er luchttransport tussen onbezet België van en naar Engeland tijdens WO I? 25 2002
M98 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Ramskapelle (Brugge) 1/5 2003
M98 Rubriek van het ongewone: Uitstel voor burgerwachtdienst 6 2003
M98 Goes J. Visverlof-zegel 350 BEF 7 2003
M98 Rubriek van het ongewone: Na 10… eindelijk ter bestemming! (zwerfbrief) 8/9 2003
M98 Addenda: Tielt en omgeving tijdens WO I (studie 95) 9/15 2003
M98 50.000 frank boete per gefraudeerde brief… (smokkelbrieven) 16 2003
M98 Goes J. Spoorwegstempels van kustgemeenten 17/19 2003
M99 Ronsse W. De postgeschiedenis van Outrijve 1/3 2003
M99 Dusauchoit R. Zelfklevend vignet in opmars (bis)(aanvulling magazine 97) 3 2003
M99 Dusauchoit R. Document van de maand (zwerfbrief) 4/5 2003
M99 Goes J. Duurzame stempel (Meulebeke) 6/8 2003
M99 Leroy R Brievenweger 8 2003
M99 Dusauchoit R. De nieuwe barge is in aantocht 9 2003
M99 Dusauchoit R. Antraxpsychose 10 2003
M99 Dusauchoit R. & Goes J. West-Vlaamse mechanische rijkdom in verval… Nog maar 7 van de 48 in leven! 11 2003 M101: p.15
M103: p.15
M99 Content L. De prefilatelistische postmerken van West-Vlaanderen 12/21 2003 M100: p.17-21
M101: p.16-19
M102: p.18-23
M103: p.16-17
M104: p.14-19
M100 Addendum De werking van de post te Houtem tijdens WO I (studie 98) 2 2003
M100 Goes J. De postgeschiedenis van Schore, Spermalie, Slijpe en Sint-Pieters-Kapelle 3/15 2003
M100 Dusauchoit R. Metz in Duitsland en/of Frankrijk 16 2003
M100 Lisabeth R. Onbestelbaar in Australië en in België (zwerfbrief) 16 2003
M100 Content L. De prefilatelistische postmerken van West-Vlaanderen (deel 2) (zie magazine 99) 17/21 2003
M101 Ronsse W. De postgeschiedenis van Tiegem 1/6 2003
M101 Dusauchoit R. Legermanoeuvers op kosten van de Aarseelse bevolking (telegram naar Aarsele in 1890) 7 2003
M101 Content L Kan de vermelding T/S nog wel? 8 2003
M101 Goes J. Een brokje (post)geschiedenis…anno 1797 (brief uit Oostende) 8/9 2003
M101 Dusauchoit R. Het zelfklevende vignet (3)(aanvulling magazines 97 en 99) 10/11 2003
M101 Dusauchoit R. Kantoor Sint-Andries 2 opgedoekt 11 2003
M101 Dusauchoit R. Spoorweg Izenberge-Forthem 12 2003
M101 Dusauchoit R. Rubriek voor beginners: De postbusletter 13/14 2003
M101 Een bijzondere postkaart (soldatenkaart naar Oudenburg) 14 2003
M101 Dusauchoit R. Uitreikingskantoor ‘Brugge 1’ nog steeds op zoek 14 2003
M101 Dusauchoit R. West-Vlaamse mechanische rijkdom in verval… (vervolg)(zie magazine 99) 15 2003
M101 Content L. De prefilatelistische postmerken van West-Vlaanderen (deel 3) (zie magazine 99 en 100) 16/19 2003
M102 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Sijsele 1/5 2004
M102 Smessaert G. De ‘AO’ van Oostkamp (zie studie 101) 5 2004
M102 Wenduine ‘Brievenbus terug!’ 6 2004
M102 Goes J. What’s in a name 6 2004
M102 Dusauchoit R. Sint-Andries 1 is verhuisd 6 2004
M102 Ronsse W. Post en loterij 7 2004
M102 Dusauchoit R. Addena De geschiedenis van Lijn 10: Poperinge-Adinkerke-De Panne: de 26 jaren van het ‘Strooien lijntje’ of het ‘Poperingsje’ (studie 36) 8/9 2004
M102 Blontrock B. Rubriek voor beginners: De Poortmanzegels 10/17 2004
M102 En de reeks groeit… (zelfklevende vignetten)(zie ook magazines 97, 99 en 101) 17 2004
M102 Content L. De prefilatelistische postmerken van West-Vlaanderen (deel 4) (zie magazine 99, 100 en 101) 18/23 2004
M103 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van de twee Oostkerke’s 1/8 2004
M103 Dusauchoit R. Depotstempel van Sijsele… (erratum De Postgeschiedenis van Sijsele)(magazine 102) 9 2004
M103 Addendum De West-Vlaamse post- en wijkbusletters (studie 101) 10 2004 M112: p.20
M103 Depotstempel van Boesinghe 10 2004
M103 Dusauchoit R. De zes Poperingse vliegvelden tijdens WO I 11 2004
M103 Wenduine – Nieuwe brievenbus 11 2004
M103 Goes J. Lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen 12 2004
M103 Dusauchoit R. Leuk om te verzamelen… De U.V.-stempel 13/14 2004
M103 Dusauchoit R. West-Vlaamse mechanische rijkdom in verval… (vervolg)(zie magazines 99 en 101) 15 2004
M103 Content L. De prefilatelistische postmerken van West-Vlaanderen (deel 5) (zie magazine 99, 100, 101 en 102) 16/17 2004
M104 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Stasegem 1/3 2004 M105: p.20
M104 Dusauchoit R. Slordigheid of nonchalence? 5 2004
M104 Dusauchoit R. Solfers aan 10 cent! 5 2004
M104 Goes J. Een brokje spoorweggeschiedenis (verzekering van goederen) 6 2004
M104 Meulemans G. Mijn grootvader de landelijke postbode… De landelijke postdienst in het postkanton Louvain 7/12 2004
M104 Dusauchoit R. Port geldt ook voor stadsbestuur! 13 2004
M103 Content L. De prefilatelistische postmerken van West-Vlaanderen (deel 6) (zie magazine 99, 100, 101, 102 en 103) 14/18 2004
M103 Content L. De prefilatelistische postmerken van West-Vlaanderen (aanvullingen) (zie magazine 99, 100, 101, 102 en 103) 19 2004
M105 In memoriam Guido Meulemans 2004
M105 Ronsse W. De postgeschiedenis van Wakken 1/9 2004
M105 Goes J. Komen-Comines 10 2004
M105 Goes J. Een brokje postgeschiedenis van Zwevezele 11 2004
M105 Blontrock B. Vuurkruisen (spaarboekje) 11 2004
M105 Goes J. Lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen (zwart) 12 2004
M105 Meulemans G. De werking van de post in De Panne even voor tijdens en even na WO I 14/19 2004
M105 Addenda: De Postgeschiedenis van Stasegem (magazine 104) 20 2004
M105 Addenda: De spoorlijn Torhout-Ieper (studie 104) 20 2004
M107 In memoriam Hendrik-Ferdinand Van Roye 2005
M107 Blontrock B. De postgeschiedenis van Wijnendale 1/18 2005
M107 Goes J. Brokje postgeschiedenis van Bavikhove 19 2005
M107 Goes J. Dadizeele (type E11) 20 2005
M107 Goes J. Bredene 3 afgeschaft 21/23 2005 M108: p.21
M107 Lijst van de zelfklevende vignetten (blasters) 24/25 2005 M108: p.11
M107 Aanvullingen – Nieuwe stempeldata (studies 35, 40, 42, 43, 52 en 55) 28 2005 M108: p.11
M107 Addenda en errata: Nieuwpoort (studie 106) 28 2005
M107 Goes J. Privé frankeertoestellen bij officiële instanties (Rijkswacht en Ministerie van Openbare Werken) 29/32 2005
M108 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Moerkerke 1/9 2005
M108 Goes J. Lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen 11/12 2005 M110: p.7-8
M111: p.12-15
M112: p.22-24
M113: p.10-13
M108 Goes J. Overzicht van het gebruik van de vlagstempel ‘Port Betaald’ in combinatie met de mechanische stempels in West-Vlaanderen 14/16 2005 M109: p.23
M108 Lisabeth R. Russische luchtpost naar de tramhalte ‘Crocodile’ te Middelkerke 17 2005
M108 Blontrock B. Laat ons carnaval vieren en in de stoet mee optrekken 18 2005
M108 Addenda: Oostende-Dover (studie 32) 19 2005
M108 Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studie 46) 19 2005
M108 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Spoorwegstempels (studie 87) 20 2005
M108 Addenda: Bredene 3 afgeschaft (magazine 107) 21 2005
M108 Addenda: De Postgeschiedenis van Oostende (studie 63) 21 2005
M108 Goes J. Stempel Schip-Navire 21 2005
M109 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Lo 1/12 2006 M110: p.15
M109 Leroy R. Was er een T-stempel op de pakketboot Oostende-Dover? 13 2006
M109 Goes J. Briefwisseling naar bemanningsleden in de koopvaardij anno 1892 15 2006
M109 Ronsse W. Uit de Oostenrijkse tijd (bodepaspoort) 16 2006
M109 Vande Wiele W. Een soldaat in dienst van Napoleon 17/19 2006
M109 Goes J. Overzicht van het gebruik van de mechanische stempels in West-Vlaanderen in 2005 20/22 2006
M109 Declercq L. e.a. Addenda: Postcolli in België (studie 107) 23 2006 M110: p.14
M112: p.21
M113: p.8-9
M109 Goes J. Addenda: Artikel over PORT BETAALD (magazine 108) 23 2006
M109 Huysmans P. Addenda: Stempeltype 1910 (studie 40) 23 2006
M109 Goes J. Nieuwe West-Vlaamse mechanische stempels 24 2006
M110 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Stavele 1/5 2006
M110 Ronsse W. Uit de tijd van de postkoets (concessies) 5/6 2006
M110 Lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen (stand op 6 mei 2006) 7/8 2006
M110 Dusauchoit R. Marcofilie in de verdrukking: modernisering van de post zonder grenzen 10 2006
M110 Viaene H. Op de vooravond van WO I… 11 2006
M110 Ronsse W. Een merkwaardig tijdsdocument (1908: Vlaamse taalstrijd)(aanvulling magazine 92) 12 2006
M110 Blontrock B. Opdracht gelukt of foute uitvoering? (doorverzonden toeristische kaart) 13 2006
M110 Goes J. Addenda: Postcolli in België (studie 107) 14 2006
M110 Addenda: Vroeger verschenen studies 15 2006
M110 Huysmans P. Addenda: Postgeschiedenis van Lo (magazine 109) 15 2006
M110 Goes J. Valse stempel: Oostende-Kaai / 3-9-36.10 15 2006
M111 Goes J. Nieuwe zwarte frankeerstroken 1/4 2006
M111 Van de Wiele W. De heropening van de lijn Dover-Oostende 1814-1815 5/11 2006
M111 Lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen (stand op 1 september 2006) 12/15 2006
M112 Dusauchoit R. De postgeschiedenis van Sint-Joris-ten-Distel 1/7 2007
M112 Lisabeth R. Beschadigde post te Veurne in 1797 8 2007
M112 Nieuw postpunt te Leisele 8 2007
M112 Goes J. Nieuw: [klever] Bericht gelaten op: 8 2007 M113: p.6-7
M112 Vande Wiele W. Repertorium van de West-Vlaamse directeurs percepteurs en distributeurs 1900-1914 (alsook namen van Agentschappen en Tijdelijke kantoren) 9/19 2007
M112 Addenda: ‘Herlant’ 20 2007
M112 Huysmans P. Addenda: Elverdinghe 20 2007
M112 Addenda: Nieuwe wijkbusletter… ‘ZO’ (in zeshoek) + Alveringhem (studie 101) 20 2007
M112 Addenda: Postcolli in België (studie 107) 21 2007
M112 Lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen (stand op 1 december 2006) 22/24 2007
M113 Gyssens R. De pre-rurale en rurale periode van Leffinge 1/5 2007
M113 Goes J. Nieuw: Bericht gelaten op… [klever] 6/7 2007
M113 Goes J. Kilopost, nieuwe vignetten 8/9 2007
M113 Huysmans P. Addenda (studies 35, 38, 40 en 42) 9 2007
M113 Dusauchoit R. Punten in plaats van kantoren [postpunten] met lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen 10/13 2007
M115 Dusauchoit R. De Postgeschiedenis van Lampernisse 3/6 2008
M115 Dusauchoit R. Slot op 3 kantoren in Oost- en West-Vlaanderen 8 2008
M115 Goes J. De West-Vlaamse postpunten (toestand op 15.10.2007) 8/9 2008
M115 Goes J. Evolutie van de zwarte zelfklevende frankeervignetten in West-Vlaanderen 10/21 2008
M115 Post roept zegelfraude halt toe 21 2008
M115 Content L. Tour de France hindert de postbedeling in Gent 22 2008
M115 Delestrez W. De postmeester was de informateur en werd omgekocht 22 2008
M115 Dusauchoit R. Tweemaal rood is er één teveel 22 2008
M115 Gyssens R. Oostende – Ambulante duo-stempels 23/25 2008
M115 Vande Wiele W. De West-Vlaamse postkantoren in 1823 26/29 2008
M115 Huysmans P. Addenda stempelgegevens 30 2008
M115 Gyssens R. Addenda: De Pré-rurale periode van Leffinge (magazine 113) 30/31 2008
M115 Leroy R. Vijf jaar filatelistische literatuur 2002-2007 (in los katern) 1/8 2008
M116 Maselis P. Belgische Academie voor Filatelie – Zetelrede dr. Hugo Van de Veire 62 2008
M116 90 jaar later en nog even actueel: de Eerste Wereldoorlog in de filatelie 63 2008
M116 Dusauchoit R. Station wordt jongerenstek… 64 2008
M116 Vande Wiele W. De proefperiode van de stempels van het type D7 65/71 2008
M116 Goes J. De West-Vlaamse frankeerstempels 72/74 2008
M116 Van de Catsyne M. Door REX bedrukte tussenpanelen 74 2008
M116 Bruggeman B. Geen kabaal bij de sluiting van het postkantoor te Hulste 75/76 2008
M116 Van Hecke L. Frankeermachines in gebruik bij particulieren 76 2008
M116 Neyt F. Het gebruik van de derde landstaal (Duits) bij het terugzenden van onbestelbare poststukken – Etiketten en stempels 77/80 2008
M116 Van de Catsyne M. Addenda (studies 35, 38 en 40) 81 2008
M116 Huysmans P. Addenda (studies 46 en 101) 81 2008
M116 Addenda: Postcolli in België (studie 107) 81 2008
M117 Leroy R. Muziek en de post: een fantasie 127/130 2008
M117 Gyssens R. Oostende – Débours étrangers 131/134 2008
M117 Gyssens R. Oostende – Rayonstempels op brieven naar Frankrijk 135/136 2008
M117 Dusauchoit R. Treinkaarten uit de oude tijd 136/137 2008
M117 Viaene H. Europazegels op postcolli 138/146 2008
M117 Prijzen en voorwaarden van de Staatsspoorwegen – maart 1882 146/149 2008
M117 Goes J. Lijst van de zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen – nieuw type (stand op 1 juni 2008) 150/152 2008
M117 Goes J. Lijst van de zelfklevende vignetten van de postpunten in West-Vlaanderen – nieuw type 153 2008
M117 Huysmans P. Addenda (studies 35 en 38) 154 2008
M119 Vande Wiele W. Een brief naar Dunkerque? 3/4 2009
M119 Vande Wiele W. Bericht gelaten op: 5 2009
M119 Van de Catsyne M. 1914-1918 Onbezet België – Kemmel in de filatelistische literatuur 6/10 2009
M119 Dusauchoit R. Een ‘gewichtige’ brievenbus 11 2009
M119 Dusauchoit R. Luchtpost tussen Gent en Blankenberge en Nieuwpoort en Oostende 11 2009
M119 Goes J. Lijst van de zwarte zelfklevende vignetten van de postpunten – nieuw type (stand op 1 december 2008) 13 2009
M119 Addenda (studie 107 – p.22) 15 2009
M119 Delbeke C. Addenda: Oostende – Déboursé Etrangers (magazine 117) 15 2009
M119 Addenda: De Postgeschiedenis van Sint Andries (studie 117) 15 2009
M120 Goes J. De Postgeschiedenis van Mariakerke 63/77 2009
M120 Lisabeth R. Via Ostende 78 2009
M120 Vande Wiele W. Repertorium van de West-Vlaamse postkantoorhouders (1914-1939) 79/92 2009
M120 Goes J. Einde van ‘kilopost’ in binnenlands verkeer 93 2009
M120 Goes J. Postcolli in België (aanvulling studie 107 94/95 2009
M120 Vande Wiele W. Tarief voor geadresseerd verkiezingsdrukwerk naar aanleiding van de Verkiezingen van 10 maart 1974 96/97 2009
M120 Addenda: studie 116: De Belgische spoorwegfrankeermachines 99 2009
M120 Corten J. Addenda: studie 116: De Belgische spoorwegfrankeermachines 100 2009
M120 Van de Catsyne M. Addenda: studie 38 en 40: West-Vlaamse afstempelingen 100 2009
M120 Addenda: studie 118: Frans Vlaanderen 100 2009
M120 Huysmans P. Addenda: studie 101 100 2009
M120 Huysmans P. Addenda: studie 35 100 2009
M120 Huysmans P. Addenda: studie 40 100 2009
M121 Goes J. De Postgeschiedenis van Oostduinkerke 137/153 2009
M121 Goes J. ‘Barge’ Brugge-Nieuwpoort in de 20e eeuw… 154 2009
M121 Van de Catsyne M. Het wijkbusstempeltje van Zeebrugge 155 2009
M121 J’en avais marre 156 2009
M121 Huysmans P. Addenda: studie 38 – Elverdinghe 156 2009
M121 Smessaert G. Addenda: studie 89 – Nieuwkerke 158 2009
M121 Van de Catsyne M. Addenda: lustrumnummer 15 jaar – studies 17, 35, 38, 40, 42, 52 en 64 – Postmerken van Oostende 158 2009
M122 Blontrock B. Hafenkommandanturen in ons land tijdens WO I 205/209 2009
M124 Goes J. Gebruik van de frankeervignetten type Blaster 155 2010
M124 Viaene H. Een vroege vogel 155 2010
M124 Van de Catsyne M. Het postmerk ‘retour à la grife’ 156/157 2010
M124 Blontrock B. Drukwerkkaartjes versturen voor het goede doel 158/162 2010
M124 Van de Catsyne M. Een stukje militaire postgeschiedenis op een briefkaart uit Roesbrugge-Haringhe 163/164 2010
M124 Goes J. Lijst van de zwarte zelfklevende vignetten van de West-Vlaamse postpunten – nieuw type 165 2010
M124 Gyssens R. Een stukje ‘Postgeschiedenis van Oostende’ 167 2010
M124 Leroy R. Addenda: studie 121: Vervoer van vis 168 2010
M124 Huysmans P. Addenda: studies 43, 67, 101, 35 en 68 168 2010
M124 Van Lier H. Addenda: studies 63, 57 en 115 168 2010
M124 Huysmans P. Addenda: studies 35, 38, 51, 67 en 121 169 2010
M124 Van Lier H. Addenda: studies 63, 87, 115 en 122 169/172 2010
M124 Plovie L. Portvrijdom 172 2010
M125 De behandeling van briefwisseling van filatelisten (Dienstorder 08/083 van 24.12.2008) 173/174 2010
M125 Blontrock B. Hafenkommandaturen in ons land tijdens WO I – aanvullingen op magazine 122 175/178 2010
M125 Goes J. De geschiedenis van de Lijn 76 Poperinge-Adinkerke-De Panne… 179 2010
M125 Van Lier H. Addenda: studie 87 181/184 2010
M125 Bruggeman B. Addenda: studie 101 184 2010
M126 Danneels F. Distributiekantoren in West-Vlaanderen van 1 juli 1849 tot 15 april 1864 (periode van de Epauletten en de Medaillons) 233/238 2010
M127 Huysmans P. Addenda: studies 35, 42, 46, 51, 68 en 91 4 2011
M127 Danneels F. De postcollizegels van 1928-1930 uitgegeven door de Post 5/7 2011
M127 Van de Catsyne M. Addenda: studie 91 9 2011
M127 Goes J. Addenda: Stempels van Oostende 3 en studie 83 9 2011
M127 Van Lier H. Addenda: studies 87 en 116 9/12 2011
M127 Goes J. Lijst van de zwarte zelfklevende vignetten van West-Vlaanderen – Derde reeks 12/14 2011
M128 In memoriam Robert Robbeets 2011
M128 Lisabeth R. Transatlantische brief (Guatemala – Faubourg de Berkem) 67 2011
M128 Van de Catsyne M. 1919 – Strafportzegels met West-Vlaamse naamstempels 68/77 2011
M128 Goes J. Postkantoren en postpunten te Oostende 78 2011
M128 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 80/81 2011
M128 Van de Catsyne M. Addenda: Oostende – De Postgeschiedenis en de stempels – deel 1 (studies 35 en 40) 81 2011
M128 Bruggeman B. Addenda: De spoorlijn Moeskroen-Oudenaarde en haar stempels (studie 127) 82 2011
M128 Addenda: De West-Vlaamse post- en wijkbusletters (studie 101) 82 2011
M128 Postkantoren te Oostende gesloten… behalve één 82 2011
M129 Major W. Datumcorrectie (boek luchtposttarieven) 111 2011
M129 Nieuwe spoorwegstempel ‘Sud-Moen’ (aanvulling sgudie 87) 112/113 2011
M129 Blontrock B. Een geboortekaartje (uit de verzameling visitekaartjes van Benny Blontrock) 114 2011
M129 Martin N. De Wereldtentoonstelling te Brussel 1910, een merkwaardig poststuk 115/116 2011 M131: p.5
M129 Van de Catsyne M. In het postcircuit verjaard 117/119 2011
M129 Huysmans P. Addenda: Het stempeltype van 1910: een inventaris van West-Vlaamse stempels – Tome I: A-D (studie 35) 120 2011
M129 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse frankeerstempels in gebruik bij de Posterijen (studie 64) 120 2011
M129 Callens, Goes J. en Huysmans P. Addenda: De Postgeschiedenis van Ardooie (studie 119) 120/121 2011
M129 Content L., Van Gansberghe J., Lisabeth R. Delforce F., Viaene H., Smessaert G. en Decock J. Addenda: Duitse stempels gebruikt in West-Vlaanderen tijdens de bezetting in de Eerste Wereldoorlog: Deel 1, 2 en 3 (studies 111, 112 en 113) 121/123 2011
M129 Hendrickx R., Deruyck J. en De Clercq L. Addenda: De Postgeschiedenis van Adinkerke – Deel 1 (studie 128) 124 2011
M130 Van de Catsyne M. Het begin van de Belgische militaire postcodes in 1915 171 2011
M130 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 173/174 2011
M130 Van Lier H. Addenda: De Belgische spoorwegfrankeermachines (studie 116) 174 2011
M130 Van Lier H. Addenda: De spoorlijn Moeskroen-Oudenaarde en haar stempels (studie 127) 174 2011
M130 Goes J. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 174/175 2011
M130 Van de Vel E. Addenda: studies over de West-Vlaamse postmerken 175/177 2011
M130 Tassin A. Nieuwe publicaties over WO I 177 2011
M131 In memoriam Walter Major 2 2012
M131 Van de Catsyne M. Omtrent polyvalente poststukken met pluspunten 3/4 2012
M131 ‘Blaster’-strook nog steeds in gebruik voor internationale kilopost 4 2012
M131 Lambrecht K. De Wereldtentoonstelling te Brussel 1910, een merkwaardig poststuk – vervolg 5 2012
M131 Goes J. Valse stempels 5 2012
M131 Smessaert G. Stempels vertellen niet altijd de waarheid 6 2012
M131 Goes J. Cirkelstempels van de Belgische Spoorwegen 7/9 2012
M131 Goes J. Addenda: West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 11/13 2012
M131 Addenda: De Postgeschiedenis van Lichtervelde (studie 100) 13 2012
M131 Addenda: De Postgeschiedenis van Adinkerke – Deel 1 (studie 128) 14 2012
M131 Addenda: De Postgeschiedenis van Adinkerke – Deel 2 (studie 129) 15 2012
M132 Goes J. Cirkelstempels van de Belgische Spoorwegen (aanvulling magazine 131) 3/4 2012
M133 Lisabeth R. Het Postkantoor Stene (bij Oostende) 3/12 2012
M133 Danneels F. De postbon 13/14 2012
M133 Danneels F. Openbaar- en briefvervoer per barge 15/16 2012
M133 Van de Catsyne M. Addenda: Strafportzegels met West-Vlaamse Naamstempels (magazine 128) 18 2012
M133 Van de Catsyne M. Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studies 46 en 48) 18 2012
M133 Van de Catsyne M. Addenda: De naamstempels in West-Vlaanderen (studie 91) 18 2012
M133 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 19 2012
M133 Goes J. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 20 2012
M133 Goes J. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studies 46, 48 en 52) 20 2012
M133 Vandaele W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 20 2012
M133 Erratum: De Postgeschiedenis van De Panne – Deel 2 20 2012
M134 Danneels F. Hoe laat is het? 3/4 2012
M134 Goes J. Blindenzending ‘Cecogram’ 4 2012
M134 Blontrock B. Uit het operatiegebied tussen Nieuwpoort en Ieper 5/8 2012
M134 Blontrock B. Over visitekaartjes gesproken 9/10 2012
M134 Goes J. Interessant om te weten… 10 2012
M134 Erratum West-Vlaamse doorzendingen – Eerste deel 1797-1969 (studie 133) 13 2012
M134 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 13/14 2012
M134 Van Lier H. Addenda: Cirkelstempels van de Belgische Spoorwegen (magazine 131) 14 2012
M134 Van Lier H. Addenda: De Belgische spoorwegfrankeermachines (studie 116) 14 2012
M134 Van de Catsyne M. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studies 46, 48 en 52) 14 2012
M134 Huysmans P. Addenda: Het stempeltype van 1910 (studie 35) 15 2012
M134 Nieuwe West-Vlaamse Postpunten 15 2012
M135 Lisabeth R. Bestemming BRUGES, maar in Frankrijk… 3 2013
M135 Van de Catsyne M. Brugge – Monte-Carlo – Brugge 4 2013
M135 Goes J. Helmet bij Schaarbeek 5 2013
M135 Goes J. Evolutie van de collipost in België 7 2013
M135 Viaene H. Speciale datum 7 2013
M135 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 8 2013
M135 Van Daele W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 8 2013
M135 Viaene H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 8 2013
M135 Van de Catsyne M. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studies 46, 48 en 52) 8 2013
M136 Goes J. De Postgeschiedenis van Keiem 3/8 2013
M136 Goes J. Evolutie van de collipost in België (aanvulling achtste Lustrumnummer blz. 41) 9/10 2013
M136 Blontrock B. En toen was er soep op zondag 11/13 2013
M137 Blontrock B. In memoriam Renaat Dusauchoit 2 2013
M137 Van de Catsyne M. Verzonden naar andere landen in plaats van naar of in België 3/6 2013
M137 Poste Restante … (nieuwe vondsten) 7/11 2013
M137 Goes J. Op zoek naar een postpunt… 12 2013
M137 Goes J. Overdrachtstaks – Taxe de transmission 13 2013
M137 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 15 2013
M137 Van Lier H. Addenda: De Belgsche spoorwegfrankeermachines (studie 116) 15 2013
M137 Van Daele W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 15/16 2013
M137 Van de Catsyne M. Addenda: De naamstempels in West-Vlaanderen (studie 91) 16 2013
M137 Lannoye J. Addenda: Vervoer van vis (studie 121) 16 2013
M137 Van Daele E. Addenda: De West-Vlaamse post- en wijkbusletters (studie 101) 17 2013
M137 Huysmans P. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen – Tome I: A-G (studie 46) 17 2013
M138 Hemelaers J. Wereldoorlog I in onze gewesten, de juiste sluitingsdata van de postkantoren 3/14 2013
M138 Blontrock B. Asiles des Soldats Invalides Belges of Liefdadigheid aan het front tijdens WO I 15/22 2013
M138 Goes J. Zwarte zelfklevende frankeervignetten van West-Vlaanderen – Type blaster – 4e reeks 24/28 2013
M138 Van Daele W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 29 2013
M138 Goes J. Addenda: Cirkelstempels van de Belgische Spoorwegen (magazine 131) 29 2013
M138 Goes J. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 29 2013
M138 Van Lier H. Addenda: Cirkelstempels van de Belgische Spoorwegen (studie 131) 29 2013
M138 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 29 2013
M138 Desmedt E. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 29 2013
M138 Belgian Philatelic Study Circle 30 2013
M139 Goes J. Afstempelingen van West-Vlaamse postpunten 3/5 2014
M139 Vande Wiele W. Van België naar Groot-Brittannië via Oostende of via Calais? 6/7 2014
M139 Lisabeth R. Armée d’Espagne, een brief uit Salamanca naar Dottignies (1809) 8 2014
M139 Van de Catsyne M. Onenigheid bij bpost over dienstbriefkaart 729 van de Regie der Posterijen? 9/11 2014
M139 Van de Catsyne M. Addenda: De Postgeschiedenis van Adinkerke – Deel 1 (studie 128) 13 2014
M139 Deruyck J. Poste Restante… (aanvulling studie 135) 14 2014
M140 Danneels F. Is het nu nummer 3, 6, 10 of 10A? 3/5 2014
M140 Smessaert G. Waar ligt Elsendamme? 6 2014
M140 Van Daele W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 8 2014
M140 Delrue G. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 8 2014
M140 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 8 2014
M141 Van Daele E. & Viaene H. De Postgeschiedenis van Egem 3/20 2014
M141 Huysmans P. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studies 46, 48 en 52) 22 2014
M141 Huysmans P. Addenda: De West-Vlaamse post- en wijkbusletters (studie 101) 22 2014
M141 Van Daele W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 23 2014
M141 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 23 2014
M141 Van de Catsyne M. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse mechanische stempels (studies 76 en 77) 24 2014
M141 Errata De Postgeschiedenis van Pittem (studie 140) 24 2014
M141 Huysmans P. Addenda: De Postgeschiedenis van Pittem (studie 140) 24 2014
M141 Lannoye J. & Van Hecke L. Addenda: De Postgeschiedenis van Pittem (studie 140) 24/25 2014
M142 Danneels F. Een interessant stuk met een ‘voorstel tot minnelijke schikking’ 3/5 2014
M142 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 7 2014
M142 Van Lier H. Addenda: Ronde datumstempel 7 2014
M142 Van Lier H. Addenda: De Postgeschiedenis van Egem (magazine 141) 8 2014
M142 Deneire W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 8 2014
M142 Smessaert G. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 9 2014
M143 Actualia over postzegels tijdens WO I, uit de STEM VAN BELGIË van 31 februari 1916 – Onze Postzegels 3 2015
M143 Actualia over postzegels tijdens WO I, uit GAZET VAN BRUSSEL van 31 december 1915 – Naamkaarten 4 2015
M143 Van de Catsyne M. Postale fraude anno 2014 5 2015
M143 Postnieuws over postliggende zendingen in het Duits-Belgisch postverkeer 5 2015
M143 Viaene H. 1914 – De eerste oorlogsdagen te Ardoye 6/9 2015
M143 Van de Catsyne M. Een boekje B32 zonder de zwarte kleur 10 2015
M143 Goes J. Overdrachttaks 11 2015
M143 Goes J. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 13 2015
M143 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 13 2015
M143 Van de Vel E. Addenda: Ronde datumstempels (zie Het stempeltype van 1910: een inventaris van West-Vlaamse stempels – Tome III: M-R (studie 40) 13 2015
M144 Danneels F. Een interessant stuk met een ‘betwisting van het port’ 3/5 2015
M144 Tassin A. Het ovale stempel ‘Par Avion’ op militaire post eind 1918 en begin 1919 6/9 2015
M144 Viaene H., Gevaert R. en Van Lier H. Addenda: De Spoorlijn 62 – Oostende-Torhout en haar stempels (studie 142) 11/12 2015
M145 Tassin A. Een s.m.-kaart met een verhaal… 5/6 2015
M145 Goes J. Bericht gelaten op: 6 2015
M145 Ronsse W. QSO, FNZIAS, RDP, FRPSL, FRPNTZ… 7/9 2015
M145 Tassin A. Een aanvulling op de Postgeschiedenis van Adinkerke en De Panne 10/12 2015
M145 Van Lier H. Addenda: De Spoorlijn 62 – Oostende-Torhout en haar stempels (studie 142) 14 2015
M145 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 87) 15 2015
M145 Huysmans P. Addenda: Raddatumstempels in West-Vlanderen (studies 46, 48 en 52) 15 2015
M145 Goes J. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 15/16 2015
M146 Blontrock B. In memoriam Frans Danneels 2 2015
M146 Tentoonstelling MARINEZONE IN OOSTENDE 3 2015
M147 Tassin A. Het wantrouwen van de Franse censuur tegenover de Belgische censuur 3 2016
M147 Goes J. Gemengde kantoren en gemengde stations 4 2016
M147 Van de Veire H. (+) Tour de Belgique en aéroplane 6 – 23.VIII.1911 5 2016
M147 De Belder H. Addenda: Duitse ambulants tijdens WO I 7 2016
M147 De Belder H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 7 2016
M149 Van de Catsyne M. 1864 – De beschadigde Brugse datumstempel C6 zonder jaartal 3/6 2016
M149 Brievenbesteller gevaarlijk beroep 6 2016
M149 Tassin A. 15 dagen 103 7/20 2016
M149 Viaene H. De Briefdragers – uit Het Weekblad van Yperen en het Arrondissement – 30.05.1896 21 2016
M149 Blontrock B. 100 jaar geleden en toch zo actueel 22 2016
M149 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 24/25 2016
M149 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 25/26 2016
M149 Huysmans P. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 26 2016
M149 De Belder H. Addenda: Duitse ambulants tijdens WO I (studies 4, 5 en 6: Postgeschiedenis en stempelstudie van Kortrijk) 26 2016
M149 Van Hecke L. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 26/27 2016
M149 Emmers M. en anderen Addenda: West-Vlaamse postale afstempelingen (CD van GOES J.) 27 2016
M149 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 27/31 2016
M150 Blontrock B. WEFIS nummer 150 3 2016
M150 Van de Catsyne M. Drie ongewone postliggende zendingen 4/5 2016
M150 Lisabeth R. Le Directeur des Droits Réunis 5 2016
M150 Blontrock B. De Postgeschiedenis van Werken 6/18 2016
M150 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 20 2016
M150 Van Hecke L. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 20 2016
M150 Addenda: De geschiedenis van de telegraafkantoren van Oostende, Oostende-Dover en hun stempels (studie 54) 20 2016
M150 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 21 2016
M151 Tassin A. Is het nu Roosendaal, Rosendael, Rozendaal, Rosendaël of nog iets anders? 3/9 2017
M151 Vallaeys F. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 11 2017
M151 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 11 2017
M152 Viaene H. Erratum: Grimbergen (studie 151) 3/4 2017
M153 Depauw G. Strafportzegels TX 12/16 in Oostkamp 3 2017
M153 Lisabeth R. Juul Filliaert, letterkundige uit Nieuwpoort 4/5 2017
M153 De Zwarte Markt 5 2017
M153 Blontrock B. Nog even doorbomen over ‘visitekaartjes’ 6/7 2017
M153 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 9 2017
M153 Poppe C. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 9 2017
M153 Deneire W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 10 2017
M153 Emmers M. Addenda: De geschiedenis van de telegraafkantoren van Oostende, Oostende-Dover en hun stempels (studie 54) 10 2017
M154 Hemelaers J. Oktober 1914: Belgische militaire censuur op briefwisseling in Brugge 3/4 2017
M154 Van de Catsyne M. Ongewone berichten van ontvangst 5/6 2017
M154 Tassin A. Ouvert par l’Autorité militaire O* 7/16 2017
M154 Van de Catsyne M. Een strafportfrankering van 10 zegels 16 2017
M154 Blontrock B. Een kaart uit Lichtervelde met postgeschiedenis 17 2017
M154 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 19 2017
M154 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 19/20 2017
M154 Deneire W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 20 2017
M154 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 20 2017
M154 Tassin A. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 20 2017
M154 Gevaert R. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 20 2017
M154 Zonnekein D. Addenda: De geschiedenis van de telegraafkantoren van Oostende, Oostende-Dover en hun stempels (studie 54) 20 2017
M155 Content L. Woord van de nieuwe voorzitter 3/4 2018
M155 Hemelaers J. De noodstempel ‘BELGIQUE*4*BELGIË, type B gebruikt in Brugge? 5/6 2018
M155 Tassin A. Enkele fratsen van het postpersoneel 7/10 2018
M155 Tassin A. Het gebruik van de onbedrukte gele briefkaart tijdens de Eerste Wereldoorlog 11/19 2018
M155 Blontrock B. Dienstzegels… 20/21 2018
M155 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 23 2018
M155 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeerstempels (studie 141) 23 2018
M155 Addenda: Het stempeltype van 1910: een inventaris van West-Vlaamse stempels – Tome III – M-R 23 2018
M156 Smessaert G. Een expresse-zending uit 1881 3 2018
M156 Goes J. Is dit het einde van de postzegels op aangetekende zendingen? 3/5 2018
M156 Tassin A. De grote militaire manoeuvers van 1913. Een aanvulling op de studie 155: De Belgische militaire post voor 1914 7/10 2018
M156 Vande Wiele W. Addenda: De Belgische militaire post voor 1914 12 2018
M156 Van Lier H. en anderen Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 12/13 2018
M156 Errata: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 13 2018
M156 Deneire W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 13 2018
M157 Lisabeth R. Vijf jaar filatelistische literatuur 2013-2017 3/5 2018
M157 Tassin A. Noodstempel of noodgebruik bij de Post 6/8 2018
M157 Hemelaers J. Errata en addenda: De noodstempels ‘BELGIQUE*…*BELGIË’ (studie 156) 10/11 2018
M158 Hemelaers J. Een tijdsdocument 3 2018
M158 Lisabeth R. Een brief uit Rusland verstuurd naar het Belgische front in november 1915 4/6 2018
M158 Depauw G. Gebruikspatroon van de E11-stempel in Oostkamp in de periode 1897-1911 7 2018
M158 Goes J. Adressen van postpunten in West-Vlaanderen 8/10 2018
M158 De Clercq L. Belgische Legerkampen (1831-1839) 11/13 2018
M158 Tassin A. Een verkeerd gebruik van de ‘Loi Electorale’- of ‘Kieswet’-stempel 14/16 2018
M158 Viaene H. Addenda: De Buurtspoorweglijnen en hun stempels (deel 2) (studie 152) 18 2018
M158 Deneire W. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 19 2018
M158 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 19 2018
M159 Smessaert G. De Postgeschiedenis van Nieuwkerke 3 2019
M159 Lisabeth R. De 10 frank Koning Albert I – Type kleine Montenez 4/8 2019
M159 Nieuwe leveringsdienst voor de briefwisseling vanaf 1 januari 2019 8 2019
M159 Uit de archieven 8 2019
M159 Viaene H. en Van Lier H. Addenda: De Buurtspoorweglijnen en hun stempels (studies 151 en 52) 10/15 2019
M159 Van Lier H. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 16 2019
M159 Tassin A. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 16 2019
M159 Goes J. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 16 2019
M159 Goes J. Addenda: Cirkelstempels van de Belgische Spoorwegen (magazine 131) 16 2019
M160 Tassin A. Post met standplaatsaanduiding vanuit België naar de Belgische militairen tijdens de bezetting van de linker Rijnoever 3/5 2019
M160 Goes J. Schoorbakke Mobilisatieperiode 2 september 1939-28 mei 1940 6 2019
M160 Tassin A. Nieuwe rekenkunde bij bpost 7/9 2019
M160 Gevaert R. Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse spoorwegstempels (studie 146) 11 2019
M160 Addenda: Inventaris van de West-Vlaamse Frankeervignetten (studie 141) 11/12 2019
M162 Lisabeth R. Eerste Südamericafahrt 1932 (21-29 maart) doorgetsuurde Zeppelinpost naar Oostende 4/5 2019
M162 Depauw G. Aantal aangetekende brieven verstuurd door de posthalte Oostkamp 2 7/8 2019
M162 Gevaert R. Elisabethville-Oostende-Elisabethville 9/11 2019
M162 Tassin A. L’Ecole de tourneurs de Moisson 12/33 2019
M162 Poppe C., Van Lier H. Tassin A. en Gevaert R. Addenda: WEFIS-studie 146: Spoorwegstempels 35 2019
M162 Deneire W. Addenda: WEFIS-studie 144: West-Vlaamse blasters 35 2019
M162 Vande Wiele W. Addenda: WEFIS-studie 158: De Postgeschiedenis van Plasschendaele 36 2019
M163 Deruyck J. Sche(e)psdaele (W-VL) is niet Schepdael (BRABANT) 4 2020
M163 Tassin A. WisselWerking tussen de Belgische post- en censuurdiensten in Calais tijdens WO I 5/7 2020
M163 Gevaert R. Jemmapes, Jemmape of Jemappe? 8/11 2020
M163 WEFIS-studie 161 – Addenda & errata 13 2020
M163 WEFIS-studie 146 – Addenda spoorwegstempels 14 2020
M163 WEFIS-studie 141 – Addenda West-Vlaamse Blasters 14 2020
M164 Benny Blontrock overleden 2 2020
M164 Nieuwe kernleden 2 2020
M164 Hemelaers J. De noodstempel ‘Belgique*3*België’ – type B Wevelgem of Wervik, of beide? 3/9 2020
M164 Tassin A. Het postale enigma van Wervik in 1919: een oproep 9 2020
M164 Deruyck J. De afstempelingen met een driehoekje 11/12 2020
M164 Content L. Verschoven druk 12 2020
M164 Goes J. Addenda aan WEFIS-studie 141 – ‘Blaster’vignetten 13 2020
M164 Goes J. Addenda aan WEFIS-studie 146 – Spoorwegafstempelingen 13/14 2020
M165 Van Hecke L. Historiek van de ‘Blaster’-loketstroken 3/8 2020
M165 Goes J. Prentkaarten vertellen: 100 jaar geleden 9 2020
M165 Bottu M. Het strafport na WO I en zijn gebruik in Antwerpen 9/17 2020
M165 Tassin A. De uitzonderingen op het gebruik van de versluieringscodes voor de militaire adressen tijdens de Eerste Wereldoorlog 18/25 2020
M165 Covid-19 25 2020
M165 Content L. Op de leestafel 26 2020
M165 Tassin A. De lange wachttijden bij de postbedeling van de Belgische militairen eind 1914 en begin 1915 27 2020
M165 Poppe C. Addenda aan WEFIS-studie 88 – West-Vlaamse afstempelingen 28 2020
M165 Hemelaers J. Addenda aan WEFIS-magazine 164 – De noodstempel *3* België – type B – Wevelgem of Wervik, of beide? 28 2020
M165 Addenda aan WEFIS-magazine 34, pag. 57, nr. 2 – uur op de 2e lijn 28 2020
M165 Dezelfde stempel… (spoorweg – moustache) 28 2020
M166 Content L. De Postgeschiedenis van Aalbeke 3/24 2020
M166 Content L. Par Ballon Monté naar Blankenberge… 25 2020
M166 Erratum – WEFIS-studie 165 25 2020
M166 Vanden Bulcke G. Maakwerk… 26 2020
M166 Krantenknipsels… 26 2020
M166 Tassin A. Een militair poststuk en een oorlogskrant uit WO I 27/28 2020
M166 Deneire W. Addenda WEFIS-studie 141 30 2020
M167 Content L. Stok met tweetandig vorkje van de landelijke postbode 3 2021
M167 Gevaert R. La Grande Compagnie de Luxembourg 1846-1873. Van waterweg tot spoorweg 4/9 2021
M167 Nieuwe posttarieven vanaf 1 januari 2021 9 2021
M167 Smessaert G. Per Ballon Monté van Parijs naar Veurne 10 2021
M167 Smessaert G. De Postgeschiedenis van Lo 11/12 2021
M167 Proficiat… 12 2021
M167 Tassin A. De aangepaste stempels met een driehoekje na Wereldoorlog I 13/23 2021
M167 Lisabeth R. L.A.T.I.-vlucht naar Ecuador 24/25 2021
M167 Depauw G. Elstrom met helm… 25 2021
M167 Libbrecht P. Phalanstère Belge, Katwijk sur Mer 26/32 2021
M167 Goes J. Adressen van de postpunten in West-Vlaanderen 33/35 2021
M167 Content L. Op de leestafel 36 2021
M167 Depauw G. Vraagje… 36 2021
M167 Addenda & Errata 37/38 2021
M168 Lisabeth R. Het Beleg van Oostende (05.05.1601 tot 22.09.1604) 3/5 2021
M168 Proficiat… 5 2021
M168 Het rommelt bij BPOST… 5 2021
M168 Selis L. Een hele verre bestemming… en ook weer terug 6 2021
M168 Tassin A. Men kan de bal al eens misslaan… een verkeerde jaaraanduiding 7 2021
M168 Tassin A. Is dit een nieuwe vondst? Consul Kuyk die berichten overbrengt voor het Groot Hoofdkwartier 8/9 2021
M168 Content L. Op de leestafel 9/10 2021
M168 Boekennieuws 11 2021
M168 Addenda & Opmerkingen Op de leestafel 12 2021
M169 Selis L. De rehabilitatie van ongeldig gebruikte postzegels 3/5 2021
M169 Deruynck L. De naamstempel ‘Damme’ op deze kaart… hoezo? 6/10 2021
M169 Filaboetiek Brussel is verhuisd! 10 2021
M169 Digitale Nord-Belge-stempelcatalogus 10 2021
M169 Selis L. Een Belgische briefkaart met een erg lange reistijd 11 2021
M169 Goes J. & Tassin A. Eerste Wereldoorlog – Het vluchtoord Uden 12 2021
M169 Tassin A. Een kleine vergetelheid in 1916 geeft aanleiding tot het terugsturen 13 2021
M169 Content L. Op de leestafel 14 2021
M170 Smessaert G. Dan maar via een speciaal loket… 3 2021
M170 Selis L. Telegram 4 2021
M170 Viaene H. Duiven en post 5/7 2021
M170 Selis L. De zoektocht naar een naald in een hooiberg 8/13 2021
M170 Tassin A. De aangepaste stempels met een driehoekje na WO I – Een aanvulling 14/16 2021
M170 Content L. Op de leestafel 17 2021
M170   Proficiat… 17 2021
M170 Goes J. Nieuwe lay out van de ‘blasterstroken’ 18 2021
M171 Gevaert R. Relais ‘Heyst sur Mer’ 3 2022
M171 Tassin A. Een niet alledaags Belgisch-Duits poststuk uit de Rijnlandbezetting na WO I 4 2022
M171 Desmedt E. Niet afgestempelde postzegels 5 2022
M171   Hertogpost 2021, proficiat 5 2022
M171 Content L. Field Service Post Card 6 2022
M171 Content L. Op de leestafel 7 2022
M171   Proficiat… 7 2022
M172 Smessaert G. Een ‘spoedverzending’ 3 2022
M172   Bpost slaat de posttarieven op… 4 2022
M172   Proficiat… 4 2022
M172 Selis L. Het ‘Clercqskapelletje’ in Koksijde 5 2022
M172 Tassin A. Het ‘Belgian Soldiers Home’ in Ewel 6 2022
M172 Gevaert R. De Eerste Wereldoorlog in en rond Zeebrugge 8 2022
M172 Content L. Op de leestafel 21 2022
M172   Addenda & Errata & Opmerkingen 22 2022
M173 Content L. WEFIS bestaat 50 jaar! 3 2022
M173 Goes J. Piraten in Oostende 4 2022
M173 Lisabeth R. A bord du bateau ‘Princesse Elisabeth’ van de lijn Ostende-Dover 5 2022
M173 Moens M. Studie van de uitgifte B.I.T. van 1930 8 2022
M173   Proficiat… 14 2022
M173 Tassin A. De compagnie C.S.T. in Blankenberge en Knokke 15 2022
M173   Addenda & Errata & Opmerkingen 19 2022
M173   Breedene a/Zee – De Post 20 2022
M173 Content L. Op de leestafel 20 2022
M174 Koninklijke maatschappij West-Vlaamse Filatelistische Studiekring 3 2022
M174 Tassin A. Vakantiegangers bezochten in 1914 Wenduine, met een postzegelboekje op zak 5 2022
M174 Selis L. Tour-du-monde kaart 6 2022
M174 Tassin A. Welke Belgische censuurdienst moest hier optreden? 7 2022
M174 Selis L. Vroenhoven – Riemst – Vroenhoven – Roclenge – Vroenhoven 9 2022
M174 Selis L. De soorten postkantoren 16 2022
M174 Depauw G. Overdreven frankeren 17 2022
M174 Content L. Op de leestafel 18 2022
M174 Addenda & Errata & Opmerkingen 18 2022
M175 VIA OSTENDE 2022, een terugblik 3 2023
M175 VIA OSTENDE 2022, een terugblik 3 2023
M175 Goes J. De strafportzegel van 35 centiemen 5 2023
M175 Tassin A. Briefwisseling tussen geïnterneerden in Nederland en Zwitserland – Een aanvulling op de WEFIS-studie 168… 6 2023
M175 Proficiat… 7 2023
M175 Goes J. Loketstroken van ZEBRA-printers 8 2023
M175 Smessaert G. Brief zonder postzegels uit Nederland 8 2023
M175 Tassin A. Censornummers in gebruik voor het verschijnen van de sluitstroken met nummer bij de Belgische censuurdienst van Folkstone 9 2023
M175 Tassin A. Censornummers in gebruik voor het verschijnen van de sluitstroken met nummer bij de Belgische censuurdienst van Folkstone 9 2023
M175 Hemelaers J. De internering in Nederland tijdens WO I 14 2023
M175 Tassin A. De misinterpretatie van de postale tarieven door de gebruikers van ontvangkaarten in de periode van 15.12.1927 tot 08.11.1931 16 2023
M175 Tassin A. Gowerstreet 76 20 2023
M175 Proficiat… 22 2023
M175 Content L. Op de leestafel 23 2023
M175 Posttarieven vanaf 1 januari 2023 23 2023
M175 Addenda & Errata & Opmerkingen 24 2023
M176 West-Vlaamse Filatelistische Studiekring ontvangen bij de gouverneur 2 2023
M176 Moens M. De post-, spoorweg- en telegraafstempels van Sint-Joost-ten-Node/ Saint-Josse-ten-Noode 3 2023
M176 KING CHARLES III 14 2023
M176 Content L. Op de leestafel 15 2023
M176 Proficiat… 15 2023
M176 Addenda & Errata & Opmerkingen 16 2023
M176 Goes J. Briefje uit de Eerste Wereldoorlog 16 2023
M176 Goed nieuws voor de Belgische filatelisten… 16 2023
M177 Lisabeth R. Het vliegveld van Stene 3 2023
M177 Depauw G. Gebruik van de naamstempel in Oostkamp 9 2023
M177 Gevaert R. Een flater van Bpost… 11 2023
M177 Proficiat… 12 2023
M177 Depauw G. Een zicht van een molen uit Oostkamp op wereldreis 13 2023
M177 Content L. Op de leestafel 14 2023
M177 Proficiat… 14 2023
M178 Hemelaers J. Noodstempel BELGIQUE*7*BELGIË – type B VICHTE 3 2023
M178 Selis L. Ougrée 5 2023
M178 Proficiat… 5 2023
M178 Tassin A. Het oneigenlijk gebruik van de PAYE-stempel op portvrijdomzendingen van en naar militairen tijdens de herstelperiode na WO I 6 2023
M178 Gevaert R. Portberekening van een brief verzonden in 1870 naar Silkeborg 10 2023
M178 Lisabeth R. Uitzonderlijke frankering naar Brazilië uit 1950 11 2023
M178 Goes J. Blasters van ‘MENEN GROTE MARKT’ 11 2023
M178 Nieuwe ceo Bpost – Chris Peeters 12 2023
M178 Tassin A. Een aangetekende brief van een gemeentebestuur, een kleine vergetelheid van de Post… 12 2023
M179 Selis L. Denemarken – Radiobrev – DFDS (Det Forenede Dampskib Selskab) 3 2024
M179 Lisabeth R. Brief in 1851 verstuurd uit het Koninklijk Kasteel Windsor Via Ostende naar Moravië 4 2024
M179 Proficiat… 5 2024
M179 Einde van een tijdperk: Bpost verkoopt laatste gele briefkaart 5 2024
M179 Content L. Brief uit Blankenberge verzonden naar Parijs tijdens de Franse Tijd 6 2024
M179 Vande Wiele W. Enkele brieven vanuit het noorden naar Oostende en het tarief van 1729 7 2024
M179 Vanden Bulcke G. Strafport met voorafstempeling en Brussel 16 2024
M179 Tassin A. De klak van de Franse La Poste in 2022 19 2024
M179 Gevaert R. Portberekening van een brief verzonden in 1870 naar Silkeborg 10 2023
M179 Lisabeth R. Bestellingen voor vis gefrankeerd met postzegels die al een tijdje ‘buiten gebruik’ waren gesteld 20 2024
M179 Content L. Op de leestafel 21 2024
M179 Voor de verzamelaars van perfins 21 2024
M179 Addenda & Errata & Opmerkingen 22 2024