WEFIS-studie 175 – Brieven van verdwenen West-Vlaamse gemeenten

      Reacties uitgeschakeld voor WEFIS-studie 175 – Brieven van verdwenen West-Vlaamse gemeenten

Recent verscheen van de heer Joe Goes een WEFIS-studie over Brieven van verdwenen West‑Vlaamse gemeenten.

Tijdens de Napoleontische periode (tot 1815) waren er in West-Vlaanderen nog 251 gemeenten.  Bij het schrijven van deze studie blijven er nog 63 over.  In de loop der jaren werden gemeenten afgesplitst, waren er gebiedsoverhevelingen, maar werden er door fusies ook ingelijfd door andere gemeenten of steden.

In deze korte studie wordt door de auteur Joe Goes een overzicht gegeven van de talrijke wijzigingen die er bij de gemeenten in de provincie West-Vlaanderen werden uitgevoerd.

De studie wordt gedocumenteerd met 85 afbeeldingen en afgesloten met gegevens tot 1983.

Gemeentebrief afkomstig van Bulskamp, afgestempeld in Veurne op 29 december 1936.
BULSKAMP, Avekapelle, Booitshoeke, Eggewaartskapelle, Steenkerke en Zoutenaaie werden bij Veurne gevoegd op 17 april 1971.
(KB. 05.06.1970 – Wet 17.07.1970)

In het magazinegedeelte lezen we…

 • VIA OSTENDE 2022 – een terugblik…
 • De strafportzegel van 35 centiemen door Joe Goes
 • Briefwisseling tussen geïnterneerden in Nederland en Zwitserland.
  Een aanvulling op de WEFIS-studie 168… door Arille Tassin
 • West-Vlaamse Verstandhouding van Postzegelkringen…
 • Nieuw kernlid…
 • Filip Vander Haegen, Nationaal voorzitter KLBP…
 • Loketstroken van ZEBRA-printers door Joe Goes
 • Brief zonder postzegels uit Nederland door Georges Smessaert
 • Censornummers in gebruik vóór het verschijnen van de sluitstroken met nummer bij de Belgische censuurdienst van Folkestone door Arille Tassin
 • De internering in Nederland tijdens WO I door Jacques Hemelaers
 • De misinterpretatie van de postale tarieven door de gebruikers van ontvangkaarten in de periode van 15.12.1927 tot 08.11.1931 door Arille Tassin
 • Gower Street 76 door Arille Tassin
 • VIA OSTENDE – ULM 2022 ‘Wettbewerb Postgeschichte Live’
 • Op de leestafel door Luc Content
 • Posttarieven vanaf 1 januari 2023
 • Addenda & Errata & Opmerkingen

De kostprijs bedraagt € 10,00 (+ € 3,00 portkosten/België – verzending naar het buitenland op aanvraag!)
en kan worden besteld bij Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 in 8400 Oostende.
Rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 – BIC GEBABEBB van WEFIS – 8400 Oostende,
met vermelding WEFIS-studie 175.