WEFIS-studie 172 – 69 Instructies voor het gebruik van de poststempels in ‘België’ 1789-1845 (A. Hochsteyn – 1846)

      Reacties uitgeschakeld voor WEFIS-studie 172 – 69 Instructies voor het gebruik van de poststempels in ‘België’ 1789-1845 (A. Hochsteyn – 1846)

Het gebruik van de poststempels (Timbres des bureaux de Poste) werd in 1846 door A. Hochsteyn, directeur de Bureau-Percepteur des Postes de Bruxelles, in een Dictionnaire-Postal de la Belgique gepubliceerd.

De 69 artikelen omvatten de instructies voor het gebruik van de diverse poststempels op de briefwisseling en bij de diverse diensten (Instructions servant dans les bureaux de Poste à l’application des diverses empreintes sur suscriptions et au dos des correspondances, ainsi que sur les différentes pièces de service.  Ce mot se prend aussie pour l’empreinte elle-même).

Deze specifieke reglementeringen waren van toepassing in de Franse Periode (1794-1814), het Gouvernement-Generaal van België (1814-1815), de Hollandse Tijd (1815-1830) en tenslotte het Onafhankelijke België (vanaf 1830).

Vele van deze instructies waren ná 1845 nog ettelijke jaren van toepassing vandaar dat er in deze studie documenten voorkomen met een latere datum dan 1845.

In deze studie heeft de auteur Robert Lisabeth een opsomming van deze 69 regels met waar mogelijk voorzien van een illustratie.

Deze studie telt 34 pagina’s waarvan enkele in kleur.

 

In het magazinegedeelte lezen we

  • Een ‘spoedverzending’ door Georges Smessaert
  • Bpost slaat de posttarieven op…
  • Proficiat
  • Het ‘Clercqskapelletje’ in Koksijde door Luc Selis
  • Het ‘Belgian Soldiers Home’ in Ewel door Arille Tassin
  • De Eerste Wereldoorlog in en rond Zeebrugge door Roland Gevaert
  • Op de leestafel door Luc Content
  • Addenda & Errata & Opmerkingen

De kostprijs bedraagt € 10,00 (+ € 3,00 portkosten/België – verzending naar het buitenland op aanvraag!)
en kan worden besteld bij Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 in 8400 Oostende.
Rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 – BIC GEBABEBB van WEFIS – 8400 Oostende,
met vermelding WEFIS-studie 172.