WEFIS-studie 171 – Het gebruik van plaatsnamen op briefwisseling in vrij België tijdens de Eerste Wereldoorlog

      Reacties uitgeschakeld voor WEFIS-studie 171 – Het gebruik van plaatsnamen op briefwisseling in vrij België tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het was in het postale gebeuren van de 19e en het begin van de 20e eeuw gebruikelijk om in het adres van de bestemmeling enkel een plaatsnaam aan te duiden en niet zoals wij nu kennen het volledige adres met straat, huisnummer, postcode en de gemeentenaam.
De plaatsnaam was dan meestal de naam van een gehucht of een specifieke plaats zoals die gekend en gebruikt werd bij het kadaster en in notariële akten. Vanaf het begin der twintigerjaren van de vorige eeuw hebben de Belgische posterijen getracht om hun ‘klanten’ aan te sporen om in hun briefwisseling de straatnaam, het huisnummer en de gemeentenaam op te nemen in de plaats van enkel een plaatsnaam. Dat zien we bijvoorbeeld in de slogans van de mechanische stempels. Een bewustmaking die zeker nog werd aanhouden tot aan het begin van W.O. II.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het in het onbezette landsdeel echter nog gebruikelijk om enkel plaatsnamen te vermelden. Dit illustreren we in deze studie, waarbij we ook proberen om aan de hand van kadaster- en andere kaarten de plaatsnaam te situeren. Het gebruik van deze plaatsnamen vinden we in de studie terug op voornamelijk briefwisseling van Belgische militairen.
We stellen echter vast dat er nog vele andere plaatsnamen bestaan en er dus nog enorme verzamelmogelijkheden rond dit onderwerp bestaan. Deze studie kan dan ook worden aanzien als de eerste in een reeks… Uiteraard verwelkomen we alle initiatieven hiervoor.
De auteur is Arille Tassin en de studie telt 51 pagina’s waarvan enkele in kleur.

veilingsite Delcampe

In het magazinegedeelte lezen we
• Relais ‘Heyst sur Mer’ door Roland Gevaert
• Een niet alledaags Belgisch-Duits poststuk uit de Rijnlandbezetting na WO I door Arille Tassin
• Niet afgestempelde postzegels… door Eddy Desmedt
• Hertogpost 2021, proficiat…
• Field Service Post Card door Luc Content
• Op de leestafel door Luc Content
• Proficiat…
De kostprijs bedraagt € 10,00 (+ € 3,00 portkosten/België – verzending naar het buitenland op aanvraag!)
en kan worden besteld bij Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 in 8400 Oostende.
Rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 – BIC GEBABEBB van WEFIS – 8400 Oostende,
met vermelding WEFIS-studie 171.