WEFIS-studie 166 – Briefwisseling tussen Engeland en het Vasteland in de periode 1801-1803

      Reacties uitgeschakeld voor WEFIS-studie 166 – Briefwisseling tussen Engeland en het Vasteland in de periode 1801-1803

De WEFIS-studie 166 is onlangs verschenen en gaat over de Briefwisseling tussen Engeland en het Vasteland in de periode 1801-1803. De auteur is Willy Vande Wiele. Door de oorlog tussen Frankrijk en Engeland waren in de periode van 1793 tot eind 1801 de postverbindingen tussen Engeland en het Vasteland zeer onregelmatig. In deze WEFIS-studie worden in het kort de sluitingen van de postroutes beschreven. Tijdens de Vrede van Amiens, van eind 1801 tot mei 1803, werden de postroutes met Frankrijk (en onze gewesten) en Nederland heropend. Gedurende die periode werden de posttarieven aangepast, zowel aan Engelse als aan Franse zijde. Het hoofdstuk van de briefporten wordt in de studie grondig behandeld. Deze studie bevat 33 pagina’s en wordt uitvoerig geïllustreerd met brieven, postcirculaires en krantenartikelen. Brief geschreven in Londen op 10 december 1801 naar Cognac (FR) en daar ontvangen op 27 december 1801. Geen port te betalen in Londen. Bij ontvangst in Cognac moest 15 deciem betaald worden (tarief van 1759).

In het magazinegedeelte lezen we
• De Postgeschiedenis van Aalbeke door Luc Content
• Par Ballon Monté naar Blankenberge… door Luc Content
• Proficiat
• Erratum – WEFIS-studie 165
• Maakwerk…
• Krantenknipsels…
• Een militair poststuk en een oorlogskrant uit WO I door Arille Tassin
• Op de leestafel door Luc Content
• Addenda
De kostprijs bedraagt € 10,00 (+ € 3,00 portkosten / Europa op aanvraag) en kan worden besteld bij de heer Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 in 8400 Oostende.
Rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 – BIC GEBABEBB van WEFIS – 8400 Oostende, met vermelding WEFIS-studie 166.