Studiebijeenkomsten

De werkvergaderingen van WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Regelmatig vragen WEFIS-abonnees ons op welke manier de tweemaandelijkse WEFIS-vergaderingen in Oostende in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26 bijgewoond kunnen worden.  Met behulp van de contactpagina kunt u ons hierover inlichten. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens en de datum van de bijeenkomst waarop u uitgenodigd wilt worden op te geven. Na ontvangst van uw verzoek zal de secretaris u alle nodige informatie bezorgen.

De eerstvolgende WEFIS-vergadering vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 om 14.00 uur in de salons van de Cercle Coecilia in Oostende, Sint Sebastiaanstraat 26.

Agenda

 • Verwelkoming door de voorzitter
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Goedkeuring kasverslag 2020
 • Mededelingen van het bestuur
 • Bespreking WEFIS-studie 166 – Briefwisseling tussen Engeland en het Vasteland in de periode 1801-1803 door Willy Vande Wiele
 • Bespreking WEFIS-studie167 – Het Postverkeer van Franse kabeljauwvaarders via Société des Œuvres de Mer 1895-1939 door Luc Selis
 • Bespreking WEFIS-studies 168+169 – De internering van Belgische militairen in Nederland (1914-1918).  De routering van de briefwisseling door Joe Goes en Arille Tassin
 • Voorbereiding WEFIS-studie 170 – Spoorweglijn 65 ‘Roeselare-Menen-Tourcoing (FR)’ door Hendrik Viaene (uitgesteld)
 • Voorbereiding WEFIS-studie 171 – ’69 instructies voor de postmeesters …’ door Robert Lisabeth
 • Voorbereiding van de Jubileumviering
 • Bespreking van nieuwe aanwinsten…
 • Nieuwe studies en artikels voor het magazine…
 • De website
 • Varia