WEFIS-studie 156 – De noodstempels ‘BELGIQUE* *BELGIË’

      Reacties uitgeschakeld voor WEFIS-studie 156 – De noodstempels ‘BELGIQUE* *BELGIË’

Zojuist verscheen de WEFIS-studie 156 van de hand van de heer Jacques Hemelaers.  Deze studie behandelt de Noodstempels ‘BELGIQUE* *BELGIË’ en zou in geen enkele filatelistische bibliotheek mogen ontbreken!

Deze publicatie is een update van een studie die dateert uit 2005 en handelt over de noodstempels die in opdracht van de Belgische Posterijen in 1915 in Frankrijk werden aangemaakt om in de bevrijde kantoren aan het front (ter vervanging van de gewone datumstempels) ingezet te worden tijdens het bevrijdingsoffensief.

Maar geen enkele van deze stempels werd uiteindelijk voor dit doel gebruikt.  Ze werden pas vanaf december 1918 en dit tot begin 1920 gebruikt.  Dit gebeurde hoofdzakelijk in de postkantoren die de centrale postadministratie lieten weten dat ze niet meer over stempelmateriaal beschikten.

Deze studie telt 44 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd.

Prentbriefkaart op 2 januari 1919 vanuit Dour verzonden naar Antwerpen.
Stempel: ‘BELGIQUE*9*BELGIË/ 2 I’.
Momenteel de vroegst gekende datum van gebruik van een stempel die niet veel voorkomt.

In het magazinegedeelte lezen we:

  • Een expresse-zending uit 1881 door G. Smessaert
  • Is dit het einde van postzegels op aangetekende zendingen? Door Joe Goes
  • Distri-Flash 1971 door Robert Lisabeth
  • De grote militaire manoeuvres van 1913 door Arille Tassin
  • Op de leestafel door Walter Ronsse
  • Onze doorlopende kalender door Walter Ronsse
  • Addenda

De kostprijs van dit nummer bedraagt € 8,00 (+ € 3,00 portkosten / Europa op aanvraag) en is te bestellen bij de heer Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 te 8400 Oostende.  Rekeningnummer IBAN BE61 2800 4380 3217 – BIC GEBABEBB van WEFIS – 8400 Oostende, met vermelding WEFIS Studie 156.